Paus Franciscus’ opzienbarende interview

Op 19 september publiceerden het Italiaanse tijdschrift van de Jezuïeten, La Civiltà Cattolica, en 15 andere Jezuïetenbladen een zeer omvangrijk interview met paus Franciscus, die zelf ook Jezuïet is.

Een van de opvallendste passages uit het interview is dat de paus zegt dat Rooms-Katholieke Kerk moet vermijden dat onderwerpen als het homohuwelijk, voorbehoedmiddelen en abortus gaan overheersen. De Kerk moet meer uitnodigend zijn, met priesters als begripvolle pastores en geen koude, dogmatische bureaucraten.

Wat betreft de situatie van mensen zoals hertrouwde echtgescheidenen, homokoppels, en vrouwen die een abortus hebben laten verrichten, zegt paus Franciscus dat de Kerk uiteraard het recht heeft om haar eigen mening te hebben over deze zaken, maar ook: “Ik ben niet de persoon om over hem of haar te oordelen. Spirituele inmenging in het persoonlijk leven van de mensen is niet mogelijk”.

Paus Franciscus zegt dat hij bewust nooit veel over abortus, homohuwelijk en anticonceptie heeft gesproken: “Het is niet nodig daar continu over te praten. De kerkelijke leerstellingen, zowel dogmatiek als moraal zijn niet allemaal evenwaardig”. Hij vreest dat met een eenzijdige moraliserende benadering “het hele morele bouwwerk van de kerk als een kaartenhuis in elkaar stort”, waardoor de kerk riskeert dat “de frisheid en de aangename geur van het Evangelie worden verloren”.

De paus blijkt ook geen voorstander van een ‘heilige rest’-kerk, die alleen nog bestaat uit de meest vrome gelovigen. “De kerk is geen kapelletje dat slechts een select groepje personen kan omvatten. We moeten de boezem van de universele kerk niet terugdringen tot een beschermend nestje van onze eigen middelmatigheid”. Hij vervolgt met: “De kerk heeft zich soms laten inkapselen in details en kleine voorschriftjes. Het belangrijkste is nochtans de Blijde Boodschap: Jezus Christus heeft je gered”.

Franciscus zegt dat hij geheel achter de liturgische hervorming van na het Tweede Vaticaans Concilie staat. Een verder toenadering tot traditionalistische katholieken, die de liturgie van vóór het Concilie weer in ere willen herstellen, zit er dus niet in. De vorige paus Benedictus XVI probeerde hier nog wel een compromis in te bereiken, mede door ook zelf weer vele oude pauselijke gewaden opnieuw in gebruik te nemen. Paus Franciscus merkt in dit verband echter scherp op: “Er bestaat een risico van ideologisering van de oude liturgie, van instrumentalisering ervan. En dat is zorgwekkend”.

Het interview

Een Nederlandse vertaling van het gehele interview is (tot 1 november) te lezen op de website van het Vlaamse cultureel-maatschappelijk maandblad Streven.

Een uitvoerige bespreking van het interview door cultuurtheoloog Frank G. Bosman is te vinden op de website Katholiek.nl.

Stilzwijgen

Vanwege de opzienbarende uitspraken die paus Franciscus in dit interview deed, werd het door bijna alle media opgepikt. Des te opvallender is daarom dat er (tot op heden) op de website van uitgerekend het Katholiek Nieuwsblad niets over te vinden is.

De officiële website van de Nederlandse bisschoppenconferentie besteed wel aandacht aan het interview, maar vermeldt daarbij niet de passage over homohuwelijk, euthanasie en abortus. De strekking daarvan wordt alleen indirect onder woorden gebracht onder het kopje Barmhartigheid.

Deze twee voorbeelden laten zien dat de lijn van paus Franciscus in het algemeen en zijn uitspraken in dit interview in het bijzonder voor vele conservatieve katholieken een onaangename verrassing moet zijn.

Terechtwijzing

Decennialang hebben zij zich door Rome gesteund gevoeld in hun verkondiging dat zaken als homoseksualiteit, abortus en euthanasie de wortels van bijna alle kwaad zouden zijn. Nu worden zij hierin door de paus zelf teruggefloten, wat op z’n minst een zeer verwarrende ervaring moet zijn.

Heel concreet veroordeelt paus Franciscus ook nog eens de neiging van sommige conservatieve gelovigen om rechtstreeks in Rome te melden als priesters en zelfs bisschoppen zich niet strikt aan de kerkelijke regels houden: “Het is indrukwekkend te zien hoeveel aangiften van gebrek aan orthodoxie in Rome belanden”.


Update: tamelijk verborgen blijkt er op de website van Katholiek Nieuwsblad toch wel degelijk een commentaar op het pauselijke interview te staan. Zoals andere conservatieve katholieken, benadrukt ook de redacteur van het Katholiek Nieuwsblad dat de paus niets aan de leer van de Kerk heeft veranderd of daaraan wil veranderen.

Dat is juist, maar aan de leer wordt al bijna eeuwenlang niets veranderd. Het zijn daarom juist de beklemtoningen van nu weer eens deze en dan weer eens andere aspecten daarvan, waarin zich de veranderingen in de Kerk voordoen.
.

Advertenties