Kerstfeest 2011

Allereerst wens ik alle lezers van deze weblog:

ZALIG KERSTFEEST!

Weblog

Wie hier al langer komt, zal het opgevallen zijn dat sinds een aantal maanden deze weblog helaas niet goed functioneert en o.a. ook de lay-out en vormgeving erg gebrekkig zijn.

Oorzaak hiervan is dat de provider van deze weblog-service is overgestapt van TypePad naar WordPress en dat dit enorme onvoorziene problemen heeft opgeleverd. Ik hoop dat deze spoedig verholpen zijn en dat dan ook deze weblog weer fatsoenlijk functioneert.

Urbi et Orbi

Terug naar de actualiteit: zoals hier een traditie is geworden ook deze keer weer even aandacht voor de pauselijke kledij tijdens de zegen Urbi et Orbi.

Dit jaar is paus Benedictus XVI niet voorgegaan in de mis op kerstochtend in de Sint Pietersbasiliek. Hij verscheen alleen aansluitend op de loggia van de basiliek voor zijn toespraak, de kerstwensen en de zegen.

Hij was daarbij gekleed in de pauselijke koorkledij, met de rode mozetta (schoudermantel) en de pauselijke staatsiestola – net als vorig jaar met Kerstmis. Dit is kledij zoals deze paus voor deze gelegenheid weer opnieuw had ingevoerd. Dit om daarmee onderscheid te maken met de liturgische kledij die tijdens de mis wordt gedragen, maar die hij zelf ook meerdere keren tijdens het uitspreken van de zegen Urbi et Orbi droeg.

Advertenties