Episcopaat vs Observatrix

Onlangs deed zich een kwestie voor die een zeer onaangenaam beeld gaf van hoe mensen binnen de Kerk tegenwoordig met elkaar menen te moeten omgaan. Het gaat hierbij om de zaak van het Episcopaat versus Observatrix.

Observatrix is de nickname waaronder de Rotterdamse advocate mr. Erica Schruer jarenlang een gelijknamige weblog bijhield, met name gewijd aan schuldhulpverlening en ontwikkelingen binnen de vaderlandse afdeling van de Katholieke Kerk. Dat laatste deed ze uitermate kritisch, soms op het fanatieke en onbeschofte af.

Mevr. Schruer had de laatste tijd onder meer veel kritiek op het beleid van de nieuwe aartsbisschop van Utrecht, mgr. Wim Eijk, dat zij als dictatoriaal aanmerkte. Kennelijk is deze kritiek de aartsbisschop, en mogelijk ook andere bisschoppen, inmiddels teveel geworden.

Enkele weken geleden schreef Observatrix namelijk dat zij namens de bisschoppenconferentie een brief van een advocaat had ontvangen, met het kennelijke “verzoek” om haar kritische logs te verwijderen. Vervolgens is zij, om de eer aan zichzelf te houden, begonnen al haar ruim 2000 artikelen uit de rubriek Sentire cum Ecclesia (meedenken met de Kerk) te verwijderen.

Ze kondigde aan per 8 mei met een nieuwe insteek te komen, maar afgezien van een resume van de afgelopen ontwikkelingen is het daar, bij mijn weten, niet van gekomen. Inmiddels is de weblog verdwenen, de gelijknamige website offline en ook haar twitteraccount opgeheven. Het enige wat nog lijkt te resteren is een heus Wikipedia-artikel over deze inmiddels roemruchte weblog.

Wat de redenen voor deze totale verdwijning van Observatrix zijn, is mij vooralsnog niet bekend. Feit is wel dat dit alles de indruk wekt dat kritiek binnen de Kerk keihard wordt afgestraft. Zelf kon ik me niet altijd in de snijdende toon van Observatrix vinden, maar ik heb onderhand wel meer begrip voor haar frustratie en boosheid gekregen.

Zeker in de huidige tijd (met alle lessen die we uit het verleden geleerd zouden moeten hebben) en zeker in de Kerk (waar een respectvolle omgang met elkaar centraal zou moeten staan) zou het niet zo mogen zijn dat kritiek op dermate harde wijze wordt onderdrukt, of dat mensen zich zelfs maar tot zwijgen gedwongen zouden moeten voelen.

(Lees over deze zaak ook “Observatrix ‘stopt’ – een nabeschouwing” door Erik van Goor, die mevr. Schruer ziet als één van de laatst overgebleven strijders uit de tijd van de grote polarisatie en die nu slachtoffer is geworden van een angstvallig hooggehouden facadeconservatisme)

Update dec. 2011: inmiddels is gebleken dat het weblog van Observatrix al weer enige tijd online is.

Advertenties

Zaligverklaring Johannes Paulus II

Eerder vandaag heeft paus Benedictus XVI zijn voorganger Johannes Paulus II zalig verklaard. Ter ere daarvan hier één van de vele bijzondere initiatieven van onze vorige paus, namelijk de videoclip Abba Pater uit 1999:

(deze versie is Japans ondertiteld, maar visueel de beste die ik zo snel kon vinden).

Deze videoclip werd gemaakt ter promotie van de gelijknamige CD, waarop diverse gebeden en meditatieve teksten te horen waren. Naast de CD werd destijds ook een bijzonder fraai, eveneens gelijknamig boek uitgegeven, dat helaas nauwelijks bekendheid en navolging heeft gekregen.

Vandaag vond de zaligverklaring van Johannes Paulus II plaats op een dag die om meerdere redenen toepasselijk is, namelijk 1 mei:

Niet alleen is vandaag Beloken Pasen, oftewel de eerste zondag na Pasen, maar ook is het de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, een feestdag die Johannes Paulus II in het jubeljaar 2000 instelde naar aanleiding van de visioenen van de Poolse zieneres Maria Faustina Kowalska.

Daarnaast is 1 mei vanuit de socialistische traditie de Dag van de Arbeid. Eveneens toepasselijk aangezien paus Johannes Paulus II in Polen ooit zelf als arbeider gewerkt heeft, zich de omstandigheden van de arbeiders heeft aangetrokken en daar, in de traditie van de sociale leer van de Kerk, onder andere de encycliek Centesimus Annus over schreef.

Tijdens de zaligverklaring droeg paus Benedictus XVI een redelijk modern kazuifel dat eerder ook al door Johannes Paulus II gedragen werd. Daarmee paste de huidige paus, die zelf een voorkeur voor de rijkversierde barokke stijl lijkt te hebben, zich gepast aan zijn voorganger aan.

Ter gelegenheid van de zaligverklaring heeft het Vaticaan ook speciaal de volgende fotowebsite gemaakt: www.johnpaulii.va