Schaamte en schande na het stemmen

.

Na ongetwijfeld de spannendste verkiezingen sinds lange tijd is vandaag de definitieve uitslag bekend geworden. Het CDA is gehalveerd, de VVD is de grootste partij en de PVV heeft de grootste winst geboekt – een stevige ruk naar (extreem)rechts.

Schaamte
Beschamend dat zovele Nederlanders, zo'n 1,5 miljoen, hebben gemeend op iemand als Geert Wilders te moeten stemmen. Dat ook zovele katholieken in het zuiden van ons land, en ook nog een heel aantal protestantse christenen, op de PVV hebben gestemd is uitermate triest en betreurenswaardig.

Schande
Maar dat vanavond in de uitzending van Netwerk de Tilburgse pastoor Harm Schilder er publiekelijk voor uitkwam geen moeite te hebben om op de PVV te stemmen is gewoonweg een schande. Nota bene een dominee uit Urk was nog zo moedig om van stemmen op de PVV af te raden.

Onheil
De PVV is een opvolger van de NSB en heeft een nationalistisch-socialistisch programma. Dat is onverenigbaar met het Katholicisme en wie dat nu, na het onnoemelijke leed dat door Nazisme, Communisme en de Tweede Wereldoorlog is aangericht, nog niet begrepen heeft….

Zwijgen
Dit is niet alleen gelovigen en priesters, maar ook de bisschoppen aan te rekenen. De halve wereld valt de Katholieke Kerk nog altijd aan op het vermeende zwijgen van paus Pius XII, maar wat doet het huidige leergezag? Zij zwijgen, terwijl hun gelovigen uit domheid en eigenbelang afglijden in bekrompen nationalisme en xenofobie en zich wederom scharen achter wereldlijke demagogen en populisten.

Spreken
Ik heb al vaker betoogd dat het kerkelijke leergezag de bakens hoognodig moet verzetten. Niet meer uit den treure blijven hameren op morele uitersten (abortus, homoseksualiteit, euthanasie), waarmee alleen maar mensen worden afgeschrikt en weggejaagd, maar nu vooral eens gaan spreken over zaken die eveneens en net zo goed van levensbelang zijn: over menswaardigheid in de dagelijkse omgang, bij wonen en werken, bij beloning en bestraffing.

Noodzakelijk
Het is juist de aandacht voor sociale kwesties waarmee de Katholieke Kerk groot geworden is. Vanuit een verkeerd begrepen scheiding van kerk en staat is zij gaan zwijgen, maar zij moet er weer over gaan spreken, willen deze zaken niet wederom een speelbal van seculiere machten met heel wat minder mooie doelstellingen worden!

.

Advertenties

5 thoughts on “Schaamte en schande na het stemmen

 1. Die Caspar mag terug naar de Lagere School voor een lesje geschiedenis. De opvolger van de nazi’s moet niet bij de PVV maar bij de islam gezocht worden. Vrouwenonderdrukking, homofobie, Jodenhaat, extreem zuiverheidsdenken, geweldsverheerlijking, anti-kapitalisme, censuur, gelijkschakeling, allemaal overeenkomsten tussen de ideologie van Mohammed en Adolf Hitler.

 2. De misstanden en gevaren die u noemt komen voor een groot deel voort uit islamitische culturen en islamitische politiek en dus niet alleen uit de Islam als godsdienst. Genoemde dingen kwamen of komen ook net zo goed voor bij christelijke culturen en christelijke politiek.

  In het westerse Christendom hebben we lessen uit het verleden getrokken, maar de dingen die u als onwenselijk noemt, worden in de seculiere westerse cultuur nog altijd sterker veroordeeld, dan door de meeste grote christelijke kerken.
  De Islam loopt hierin in veel gevallen het meest achter, maar we moeten daarbij wel goed het onderscheid maken tussen leer en praktijk, tussen islamitische cultuur, politiek en
  godsdienst.

  Veel mensen gooien nu alles op 1 hoop en denken c.q. doen alsof de Islam en alle moslims hun geloof in de meest fundamentalistische vorm praktiseren. Dat is net zulke onzin als dat alle christenen fundamentalisten a la een Amerikaanse sekte zijn, of dat alle Joden uitzuigers zouden zijn, zoals de Nazi’s deden voorkomen.

  Zeker, het respect voor de waardigheid van ieder individueel mens komt voort uit het (katholieke) Christendom, maar de waarborging daarvan komt toch ook vooral tot uitdrukking in de principes van de rechtsstaat en de grondrechten. Daar heeft de PVV echter weinig boodschap aan c.q. gebruikt het net zoals het in hun straatje past.

  Daarin ligt de overeenkomst met de NSB en de Nazi’s: het gaat hen om de rechten en belangen van de eigen groep en daartoe worden anderen bewust en actief buitengesloten.
  Godsdiensten hebben ook in meer of mindere mate de neiging om zichzelf ten opzichte van anderen af te bakenen, waarbij mensen met name vanuit het Katholicisme tot solidariteit met alle mensen geroepen worden.

  In die zin zijn alle groepen en levensbeschouwingen die de eigen belangen boven die van mensen stellen onverenigbaar met het katholieke geloof.

 3. PVV wordt als grote boosdoener beschouwd. Ik ben ook helemaal geen fan de pvv maar moet helaas konstateren dat de pvv na de sgp nog het meest christelijk standpunt hanteert. Ik baseer dat op het feit dat de allergrootste ode aan Lucifer het bloed van de ongeborenen is dat over de wereld vloeit.Het allergrootst mogelijke kwaad van deze tijd zijn de 60.000.000 vermoorde nog ongeboren kinderen. Hieraan zijn alle andere items ondergeschikt en kun je je dus niet beroepen op de intolerante houding van de pvv t.a.v.moslims om je daarvoor te schamen. Wat dat betreft is het standpunt van de cda en zelfs van de christen unie veel beschamender.

 4. Mij lijkt de verkiezingswinst voor de PVV vooral te duiden op een gebrek aan opinieleiders in katholiek Nederland zelf. Opinieleiders die in staat zijn om een positieve invulling te geven aan de katholieke identiteit. Dat hoeven niet per se priesters te zijn. In het verleden hebben ook anderen daarin een grote rol gespeeld.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s