Schaamte en schande na het stemmen

.

Na ongetwijfeld de spannendste verkiezingen sinds lange tijd is vandaag de definitieve uitslag bekend geworden. Het CDA is gehalveerd, de VVD is de grootste partij en de PVV heeft de grootste winst geboekt – een stevige ruk naar (extreem)rechts.

Schaamte
Beschamend dat zovele Nederlanders, zo'n 1,5 miljoen, hebben gemeend op iemand als Geert Wilders te moeten stemmen. Dat ook zovele katholieken in het zuiden van ons land, en ook nog een heel aantal protestantse christenen, op de PVV hebben gestemd is uitermate triest en betreurenswaardig.

Schande
Maar dat vanavond in de uitzending van Netwerk de Tilburgse pastoor Harm Schilder er publiekelijk voor uitkwam geen moeite te hebben om op de PVV te stemmen is gewoonweg een schande. Nota bene een dominee uit Urk was nog zo moedig om van stemmen op de PVV af te raden.

Onheil
De PVV is een opvolger van de NSB en heeft een nationalistisch-socialistisch programma. Dat is onverenigbaar met het Katholicisme en wie dat nu, na het onnoemelijke leed dat door Nazisme, Communisme en de Tweede Wereldoorlog is aangericht, nog niet begrepen heeft….

Zwijgen
Dit is niet alleen gelovigen en priesters, maar ook de bisschoppen aan te rekenen. De halve wereld valt de Katholieke Kerk nog altijd aan op het vermeende zwijgen van paus Pius XII, maar wat doet het huidige leergezag? Zij zwijgen, terwijl hun gelovigen uit domheid en eigenbelang afglijden in bekrompen nationalisme en xenofobie en zich wederom scharen achter wereldlijke demagogen en populisten.

Spreken
Ik heb al vaker betoogd dat het kerkelijke leergezag de bakens hoognodig moet verzetten. Niet meer uit den treure blijven hameren op morele uitersten (abortus, homoseksualiteit, euthanasie), waarmee alleen maar mensen worden afgeschrikt en weggejaagd, maar nu vooral eens gaan spreken over zaken die eveneens en net zo goed van levensbelang zijn: over menswaardigheid in de dagelijkse omgang, bij wonen en werken, bij beloning en bestraffing.

Noodzakelijk
Het is juist de aandacht voor sociale kwesties waarmee de Katholieke Kerk groot geworden is. Vanuit een verkeerd begrepen scheiding van kerk en staat is zij gaan zwijgen, maar zij moet er weer over gaan spreken, willen deze zaken niet wederom een speelbal van seculiere machten met heel wat minder mooie doelstellingen worden!

.

Advertenties