Open brief aan de NCRV wegens homo-actie

Bij deze sluit ook ik me aan bij de open brief die door de katholieke webloggers Beautiful Blues en Kattekliek op 15 maart j.l. is opgesteld en aan het bestuur van de NCRV is verstuurd.

Aanleiding is het incident waarbij de homoseksuele columnist Mark Wagemakers in het NCRV-programma "Man bijt hond" in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch "ter communie" ging, maar daarbij stiekem de hostie mee naar buiten nam….

Dit vond plaats in het kader van de stuitende hetzes tegen de Katholieke Kerk, die vanuit de homogemeenschap werden georganiseerd naar aanleiding van de "hostieweigering" aan een prins carnaval in het Brabantse plaatsje Reusel.

———-

Aan het Algemeen Bestuur van de NCRV
Postbus 25000
1202 HB Hilversum

Amersfoort, 15 maart 2010

Betreft: Open Brief over heiligschennis in xe2x80x9cMan Bijt Hondxe2x80x9d

Geacht bestuur,

Op maandag 1 maart j.l. werd in het NCRV-programma xe2x80x9cMan Bijt Hondxe2x80x9dde columnist en theatermaker Mark Wagemakers gevolgd. Te zien was hoehij bij wijze van statement in de Sint Janskathedraal in Den Bosch eenHostie ging xe2x80x9chalenxe2x80x9d. Hij nam deze vervolgens mee naar buiten om hem pasdaar tot zich te nemen.

Op drie manieren is dit heiligschennis. Allereerst omdat xe2x80x9cMan BijtHondxe2x80x9d het Sacrament op deze manier tot podium maakte voor het maken vaneen persoonlijk statement txc3xa9gen de Kerk. Ten tweede omdat de Hostiedirect dient te worden genuttigd en absoluut niet mag worden meegenomennaar buiten.

Tot slot omdat xe2x80x9cMan Bijt Hondxe2x80x9d bewust lange tijd openhield ofWagemakers de Hostie ging opeten of weggooien. Duidelijk werd desuggestie gewekt dat het wel eens op dat laatste zou kunnen uitdraaien,doordat in de laatste momenten voordat Wagemakers de Hostie opatprominent in beeld een vuilnisbak te zien was, waar hij zich steedsnaartoe draaide. Toen hij alsnog xe2x80″ onder kwetsende bewoordingen xe2x80″ deHostie nuttigde, maakte hij het Sacrament en de Drie-eenheidbelachelijk.

Het is voor katholieken kwetsend genoeg dat dit, onder het mom vande in Nederland verworven vrijheden, op deze manier op televisie isgekomen. Dat het ook nog eens gedaan wordt door een christelijke omroepdie zich beroept op een 85 jaar oude traditie van xe2x80x9crespectxe2x80x9d, ervarenwij als ronduit verbijsterend en bijzonder pijnlijk.

Enkele katholieken hebben inmiddels hun beklag gedaan en kregendaarop allemaal hetzelfde xe2x80x9cstandaardantwoordxe2x80x9d, dat ver beneden de maatwas:

Geachte xe2x80xa6,

Bedankt voor u mail.
Het is nooit onze bedoeling geweest om mensen hiermee te kwetsen, sorry hier voor.
Wij hopen dat u met veel plezier naar ons programma kan blijven kijken.

Met vriendelijke groet,

Redactie
NCRV
Man bijt hond

Christus Zelf is in de Heilige Eucharistie aanwezig, waarinHij Zich aan ons meedeelt. Dat is de kern van het katholieke geloof.Door er zo mee om te gaan, heeft u veel katholieken in het diepst vanhun geloof gekwetst. Bovenstaande routinemail doet degenen die aan dezepijn uiting hebben gegeven geen recht. Een publiekelijk en inhoudelijkexcuus van de NCRV is onzes inziens op zijn plaats. Op deze manier kande NCRV de band met het gelovig katholieke deel van Nederland weerenigszins herstellen en doet zij tevens haar reputatie als christelijkeomroep eer aan. Wij vragen u dan ook om deze publieke actie ookpubliekelijk recht te zetten.

Met vriendelijke groeten,

R.T. van Mulligen – E.M. Raats – G.E. van Beek – R. Bol –
J. Brouwers – F. Erkens – J. Erkens – J. Friederichs –
P. Frissen – E. van Goor – J. Goris, priester – F. van der Have –
M.V. van Heusden – P.M.A. Hoofs – A.J.M. Janssen –
H.A.M. Jansse xe2x80″Rombouts – A.B.M. van Kempen, diaken –
H. Knabben – R.B. Lok – K. Loodts, priester –
R. Marks – F.E. Mxc3xa9lotte – C. Mennen, priester –
D. Milis – H. Nolden – A. Nolden – N. Nolden –
J. Nolden – R. Nolden – C. Nolden – L. Nolden –
M. Nolden – L. Nolden – D.P.J. Oostveen –
J.J. van Peperstraten – G.A. Piebenga – L.C.C. Reuser –
G. van Rossem, priester – H.C.W. Schilder, priester –
H.D.L.M. Schruer – T. Speexe2x80″van Heijster – N. Stienstra –
A. Spijker-Huiges – M.I.M. Terlaak – A. Valstar –
G.M.J. van der Vegt, priester – A. Verboord –
P. Verhoeven – J.G. Verhoevenxe2x80″den Uijl –
E.H.J. Vossenberg – M. de Vries – G. Wilkens, priester –
A.J.A. de Wit – H.K.M.G. van Zandwijkxe2x80″Bruin

Afschriften van deze brief zijn verstuurd naar:
– mgr. Hurkmans (bisschop van Den Bosch)
– Katholiek Nieuwsblad
– Catholica
– Tertio
– Nederlands Dagblad
– Reformatorisch Dagblad

Deze open brief is tevens gepubliceerd op:
http://antondewit.wordpress.com
http://beautifulblues.wordpress.com
http://clavesregni.wordpress.com
http://dagboekvaneenzelve.web-log.nl
http://davidoostveen.blogspot.com
http://janbrouwers.blogspot.com
http://ingridairam.livejournal.com/
http://laatstedag.wordpress.com
http://r
kgelovig.web-log.nl

http://schoppenkoning.blogspot.com
http://theodoricus.blogspot.com
http://www.catholica.nl
http://www.kattekliek.nl
http://www.observatrix.nl

———-

Advertenties