Beelden van Pius XII

Op YouTube zijn heel veel onbenulligheden te zien, maar gelukkig maakt deze website ook de verspreiding mogelijk van beelden die wij anders niet zo gauw (meer) zouden hebben gezien. Bijvoorbeeld het volgende filmpje met bijzondere beelden van paus Pius XII:

&nbsp

&nbsp

Advertenties

Bisschoppelijke paleizen

Begin deze maand werd bekend gemaakt dat alle kantoren van het aartsbisdom Utrecht worden samengebracht op de locatie van het aartsbisschoppelijke paleis aan de Maliebaan nr. 38-40 in Utrecht. Aldaar zullen vanaf komend jaar dan ook de medewerkers komen te werken, die nu nog gehuisvest zijn op de locatie Dijnselburg in Zeist.

.

Het kantoorgebouw (links) en het paleis van de aartsbisschop
van Utrecht (rechts) aan de Maliebaan nr. 38-40

.

Vroeger
Wat er met Dijnselburg en het bijbehorende landgoed van 27 hectare gaat gebeuren is nog niet bekend. Dijnselburg was tot in de jaren ’60 het zogeheten Philosophicum, het filosofische instituut van het vroegere groot-seminarie van het aartsbisdom. Het theologische insituut, het Theologicum, was destijds gevestigd op Rijsenburg in Driebergen.

Onzichtbaar
De samenvoeging van de locaties is gezien de slechte financiele situatie van het aartsbisdom  waarschijnlijk wel een goede keuze. Ik hoop echter dat ze bij deze gelegenheid dan wel meteen het aartsdiocesaan hoofdkwartier wat herkenbaarder kunnen maken, want nu lijken de aartsbisschop en zijn curie wel ondergedoken…

Miniscuul
In het straatbeeld van de statige Maliebaan blijkt het aartsbisschoppelijk paleis namelijk totaal onvindbaar, tenzij je vooraf weet op welk huisnummer het gevestigd is. Hoewel het zeker geen kleine en onopvallende gebouwen zijn, wordt het enige herkenningsteken van het hele complex gevormd door 1 miniscuul naamplaatje bij de bel naast de ingang van het kantoorgedeelte:

.

De enige aanduiding op de aartsdiocesane gebouwen in Utrecht
.

Vraag
Naar de reden voor deze onzichtbaarheid van het aartsbisschoppelijk paleis kan slechts gegist worden. De metalen rolluiken van het kantoorgedeelte versterken echter de indruk dat het aartsbisdom zich wil beveiligen tegen aanvallen van buitenaf. Maar voor een realistische dreiging moeten we toch wel ruim 25 jaar terug, naar de woelige jaren van de benoeming van Simonis en het pausbezoek…

Zichtbaar
Hoe het anders kan is bijvoorbeeld te zien bij het bisdom Haarlem, waar naast de deur van het bisschoppelijk paleis aan de Nieuwe Gracht nr. 80 pontificaal een bord met het wapen van het bisdom is aangebracht. Ook het officialaat en de andere diocesane kantoren om de hoek van de straat zijn voorzien van fraaie glazen naamborden met daarop het bisdomwapen:

.

De diocesane wapens op het bisschoppelijk paleis (links)
en het officialaat (rechts) van het bisdom Haarlem

.

Parallelen
Het verschil in zichtbaarheid tussen beide gebouwencomplexen loopt overigens ook parallel aan beider priesteropleidingen: die van het aartsbisdom Utrecht, het Arienskonvikt, zal komend jaar opgeheven worden, waarbij de priesterstudenten voortaan ondergebracht zullen worden bij het steeds groter wordende seminarie van het bisdom Haarlem, De Tiltenberg.

UPDATE 21 febr. 2010:
Of men op het aartsdiocesane paleis deze log gelezen heeft weet ik niet, maar uit een foto bij een artikel op de website van het Katholiek Nieuwsblad blijkt dat ook op het aartsbisschoppelijk paleis aan de Maliebaan inmiddels het wapenschild van de huidige aartsbisschop is aangebracht:


(foto: Jan Peeters/KN)