Pasen 2009

Allereerst wil ik alle lezers van deze weblog nog een Zalig Paasfeest wensen!

Wijziging
In het vervolg op een eerdere log was ook deze Pasen weer een wijziging in de pauselijke kledij te zien. Paus Benedictus XVI verscheen voor het uitspreken van de zegen Urbi et Orbi dit keer namelijk opnieuw in een ander gewaad, namelijk in witte mozetta (schoudermantel) met daaroverheen een rijkversierde witte staatsiestola:


Paus Benedictus XVI spreekt de zegen Urbi et Orbi uit

Koorkledij
Een mozetta met staatsiestola vormt de zogeheten koorkledij van de Paus, die gedragen wordt bij niet-liturgische plechtigheden. Normaliter zijn schoudermantel en staatsiestola rood, maar deze keer was de Paus voor het eerst bij deze gelegenheid in het wit te zien. De koorkledij in witte uitvoering werd in vroeger tijden tijdens de Paastijd gedragen en werd vorig jaar al door Benedictus weer opnieuw in gebruik genomen.

Liturgische kledij
Het uitspreken van de zegen Urbi en Orbi deed de Paus met Pasen 2008 echter gekleed in de gewone misgewaden en, naar het schijnt vanwege de regen, ook niet vanaf het balkon van de Sint Pieter.
Met alleen een mozetta en staatsiestola verscheen hij voor het eerst afgelopen Kerstmis. Reden daarvoor bleek dat hij voorafgaand niet in de liturgische gewaden gekleed was, zodat hij ook geen koorkap kon dragen. Vandaag was de Paus wel in de liturgische gewaden gekleed, aangezien hij nu weer voorafgaand de mis op het Sint Pietersplein had opgedragen.

Scheiding
De reden dat hij daarna toch niet met (liturgische) koorkap en mijter voor het Urbi et Orbi verscheen, maar "slechts" in koorkledij, blijkt voort te komen uit het beleid van zijn nieuwe ceremoniemeester, mgr. Guido Marini. Deze wil alles wat niet strikt tot de liturgie in eigenlijke zin behoort, ook daarbuiten houden.
Daarom ontdeed de Paus zich na de mis van alle liturgische gewaden en verscheen hij nu voor de zegen dus in koorkledij, waarin hij bijv. ook staatshoofden ontvangt.
Deze striktere scheiding was bovendien te zien aan het feit dat de hymne Christus Vincit nu tussen de mis en de zegen werd gezongen en niet, zoals voorheen, na afloop van de zegen.

Twijfelachtig
Dit nieuwe beleid klinkt op zich logisch, alleen vraag ik me af of het losmaken van de zegen van de voorafgaande mis in de praktijk wel zinvol genoeg is. In vroeger eeuwen werd de zegen Urbi et Orbi namelijk ook bij anderegelegenheden gegeven, maar tegenwoordig alleen nog met Pasen enKerstmis. Daarnaast vond ikzelf het beeld van de Paus in koorkledij, met mijter en staf, indrukwekkender en herderlijker dan in de wat vorstelijker aandoende koorkledij.
Dit alles dan nog afgezien van het feit dat paus Benedictus sinds zijn aantreden nu bijna elke keer voor de zegen Urbi et Orbi in andere kledij is verschenen. Dat komt de helderheid nu ook niet bepaald ten goede, integendeel…

Zie ook mijn eerdere logs:
Ornamentele onrust (Kerst 2008)
De pauselijke staf en andere wisselvalligheden (Pasen 2008)
Opmerkelijke ornamenten (Kerst 2007)

Advertenties