De Paus in het blauw

Van 7-9 september jongstleden heeft paus Benedictus XVI een bezoek gebracht aan Oostenrijk, met als hoogtepunt op 8 september een plechtige misviering in het 850-jarige Maria-bedevaartsoord Mariazell.

Het zal velen ontgaan zijn en ook in de media was er niets over te lezen, maar wat bijzonder opviel, was dat de Paus tijdens deze mis gekleed was in een blauw kazuifel met een eveneens blauwe mijter:

 

Blauw is vanoudsher de Maria-kleur, dus in dat opzicht is het zeer toepasselijk. Alleen zijn blauwe misgewaden al eeuwenlang niet meer toegestaan. Het Concilie van Trente (1545-1563) heeft namelijk bepaalt dat alleen groen, wit, rood/roze en zwart/paars toegestane liturgische kleuren zijn.

Het in de Middeleeuwen regelmatig gebruikte blauw voor Mariafeesten werd daarbij afgeschaft. Slechts in enkele bisdommen in Spanje mag blauw nog gebruikt worden op het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis.

Naar de reden waarom de Paus in Mariazell dit (door Edith Temmel uit Graz ontworpen) kazuifel heeft gedragen, kunnen we slechts gissen. Anders dan zijn voorganger Johannes Paulus II staat Benedictus XVI niet bekend als een meer dan gewoon Maria-vereerder.

Maar wel is Benedictus iemand die speciale aandacht voor de liturgie heeft. Zomaar toevallig zal hij dit blauwe kazuifel dan ook niet gedragen hebben.
Misschien is het daarom bedoeld als uiting van herwaardering van oude liturgische gebruiken, wat zou passen bij zijn eerdere motu proprio over de Tridentijnse liturgie (zie daarover mijn eerdere log).

Zie ook: www.mariazell2007.at

Advertenties