Milieuproblematiek

Gisteren vond onder de naam Live Earth een wereldwijd evenement plaats om aandacht te vragen voor de grote klimaatproblemen.
De daarvoor gekozen datum van 7-7-’07 was echter niet alleen een mooie com- binatie van drie zevens, maar had ook sterke symbolische lading. Zeven is name- lijk al in de Bijbel het getal dat staat voor de volmaaktheid en drie het getal van het Goddelijke.
De milieuproblematiek is dan ook iets waarbij ook de Kerk een belangrijke rol zou kunnen of zelfs moeten spelen…

Drastisch
De gevolgen van de wereldwijdeklimaatveranderingen en aanverwante zaken als de bevolkingsgroei roepen bij veel mensen angsten op. Voor veel gewone mensen is het vaak nog wel "ver van hun bed", maar voor veel intellectuelen en weten- schappers zijn het dringende redenen om zo snel mogelijk tot drastische maatre- gelen over te gaan.
Naast mondiale samenwerking, vindt men het daarbij vooral noodzakelijk dat we ons laten leiden door wat de wetenschap ons over deze kwesties te vertellen heeft. Voor mensen als prof. Herman Philipse staan religies, en met name de Islam en de Rooms-Katholieke Kerk, daarbij nogal in de weg. Die zouden hun groei namelijk vooral realiseren door middel van het bevorderen van een hoog kindertal….

Kritisch
Uiteraard zijn dingen als de klimaatveranderingen zaken die we goedin de gaten moeten houden en ook moeten aanpakken, maar daarbij moetenwe ook heel goed oppassen dat dat geen nieuwe ideologie wordt.Fanatieke missionarissen heeft "het milieu" immers al langer en de invloed van Al Gore’s film An Inconve- niant Truth is dermate groot, dat een kritische blik van groot belang is…
Exc3xa9n van de centrale punten is bijvoorbeeld dat de opwarming van de aarde veroor- zaakt wordt door een te hoge CO2-uitstoot. Het is echter de vraag of en in hoever- re die opwarming de schuld van ons mensen is, of gewoon deel uitmaakt van een natuurlijke cyclus, waarbij de klimaten in de loop van (tien)duizenden jaren nu eens warmer en dan weer wat kouder worden…

Gevaar
Het gevaar dat van de milieu-ideologie uitgaat, is dat er wel heelgemakkelijk grote groepen (kwetsbare) mensen aan kunnen worden opgeofferd. Denk onder andere aan de welhaast bezeten manier waarop men condooms als tovermiddel tegen de zogenaamd onbeheerste bevolkingsgroei verspreidt.
Het rijke seculiere Westen lijkt de neiging te hebben veel milieulasten af te willen wentelen op de arme en vaak gelovige Derde Wereld. Daarmee is er niet alleen een milieuprobleem, maar ook een sociaal en ethisch probleem… en dus een taak voor de Kerk. Daarbij zou vanuit de Kerk niet louter, zoals nu vaak het geval is, gefocust moeten worden op de seksuele moraal, maar moet deze kwestie in het grotere geheel worden geplaatst waarin het zich allemaal afspeelt…

Aansporing
Willen we hetmilieu echt ontzien en tevens recht doen aan de onderontwikkelde landen, dan zal dat grote inspanningen enoffers vergen. Daar zullen mensen niet gauw uit zichzelf toe bereidzijn, zullen wetenschappelijke cijfers en rapporten niet genoegzijn en waarschijnlijk ook onvervalste milieupropaganda vanal dan niet Amerikaanse snit niet…
Het enige dat ons dan nog rest is de (inspiratie)kracht van religie. Immers, ook in de wetenschap denkt men dat religie mogelijk mede is ontstaan als "functie"om mensen tot noodzakelijke inspanningen en offers aan te zetten…
Dus religie is geen hindernis, maar misschien juist het laatste middel om de leefbaarheid van onze aarde te redden!

Advertenties

One thought on “Milieuproblematiek

 1. Voor we milieu en aanverwante problemen proberen te bevatten en op te lossen zouden we dan niet op z’n minst gelijktijdig de oorsprong van religie en de verhouding handelen en consequentie moeten onderzoeken?

  Was de “schepping” van Hemel en aarde wel zo bedoelt, en hoe zag het in de tuin van Eden eruit, waarom was er een tuin van Eden en is deze wereld wel te redden?

  In de optiek van de bijbel niet want als De Heer op de dag des oordeels verschijnt, wordt alles opgedeeld in goed en kwaad, in Hemel en hel, we worden als engelen en de taal die we spreken mag niet worden uitgesproken(2korinthe 12,2-4), om maar eens iets meer concreet aan te duiden. Het stoffelijk lichaam zal dan niet bestaan, laat staan heelal en aarde!

  Dat is ook het probleem met de religie: ze wordt uitgevoerd door gelovers, en de zieners zijn in de kerkers van de religie verdwenen en/of worden doodgezwegen.

  De Waarheid is volkomen wetenschappelijk want ze is navolgbaar en weetbaar in al haar facetten want anders is er geen eerlijke keuze met eerlijke consequenties mogelijk, laat staan De Zonde tegen de Heilige Geest: m.a.w. iedereen in de natuur heeft een verwekkingsrecht om naar God zelf te gaan en te gaan vragen en het verkregen antwoord is volkomen toetsbaar en bewijsbaar door de in iedere verwekte volmaakte onschuld die de volmaakte getuigenis afgeeft over De Waarheid( zie hier het bewijs), want bij zondeval(het de hemel opgedrongen compromis, de vrucht van goed en kwaad) vondt niet plaats tijdens de verwekking van een kind en daarmee is ieder kindschap van oorsprong en nog steeds, Goddelijk en volmaakt. Wat het kind op de schouders krijgt van ons is een heel andere zaak omdat wij het kind niet daar verwekking waar het kwaad(satan) geen recht heeft zijn zaad op het kind’s akker te werpen!

  Maar ja ook deze worden zijn voor velen te radikaal en een ver boven mijn bedshow omdat wij niet worden opgevoed met H.Theresia van Avila om zo de ziel te leren kennen en “haar” mogelijkheden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s