Katholieke PR

Het katholieke geloof is geworteld in Traditie: in het doorgeven, in de geloofsover- dracht. Dat veronderstelt dat er communicatie is tussen mensen.
Vanuit het inzicht in de nauwe verbondenheid van vorm en inhoud, van boodschap en medium, heeft de Kerk het geloof vaak op zeer succesvolle wijze weten te ver- kondigen en over te dragen.

Concurrentie
Mede door de secularisatie is deze kerkelijke verkondiging echter sterk achteruit- gegaan. Door de gedwongen inkrimpingen zijn er steeds minder middelen be- schikbaar en het blijkt heel moeilijk om de oude boodschap voor moderne mensen begrijpelijk te maken.
Bovendien zijn tegelijkertijd de media-, reclame- en andersoortige publieke bexc3xafn- vloedingsmechanismen enorm toegenomen. Deze zijn ook steeds meer geprofes- sionaliseerd door de marketing- en public relationsbranche. Tegen deze concur- rentie lijkt de Kerk nauwelijks opgewassen.

Prioriteit
Gezien het zeer grote belang van de geloofsverkondiging zou PR-beleid daarom ook een heel hoge prioriteit moeten hebben bij alle kerkelijke organen en katho- lieke organisaties.
Zoals elk zichzelf respecterende organisatie een PR-beleid, een marketingstra- tegie en een reclamebudget heeft, zo zou ook de Kerk de nodige richtlijnen voor haar public relations moeten hebben en al het nodige geld daarvoor moeten vrijmaken. Public Relations is namelijk communicatie met mensen – en als dat de core business van xc3xa9xc3xa9n organisatie is, dan is dat die van de Kerk!

 

Advertenties

De kern van ons geloof

Vorig jaar is bij uitgeverij Lannoo opnieuw een Nederlandse vertaling verschenen van het boek De kern van ons geloof.
Dit boek werd al in 1968, in het Duits en onder de titel Einfxc3xbchrung in das Christentum, geschreven door Joseph Ratzinger, onze huidige paus Benedictus XVI.

Het boek is een inleiding in het christelijke en katholieke geloof aan de hand van de apostolische geloofsbelijdenis, het Credo. Algemeen wordt het gezien als xc3xa9xc3xa9n van de beste boeken op dit gebied en is niet alleen een klassieker, maar na de keuze van Ratzinger tot Paus ook een bestseller geworden.

Wie echter een gemakkelijke of klassieke theologische inleiding verwacht, zal bedrogen uitkomen.

Pater Karel heilig verklaard

Gisteren heeft paus Benedictus XVI in Rome de van oorsprong Limburgse pater Karel Houben heilig verklaard. Deze plechtigheid, waarbij ook drie andere zaligen tot heiligen werden verheven, werd bijgewoond door tienduizenden gelovigen, waaronder ruim 700 uit Limburg.

Leven
Pater Karel Houben werd in 1820 geboren in de Limburgse plaats Munstergeleen en overleed in 1893 in Dublin. In 1845 trad hij toe tot de congre- gatie van de Passionisten en nam daarbij de naam Karel van Sint Andries aan. Hij werd direct voor de missie naar Engeland gezonden en werd in 1856 overgeplaatst naar de nieuwe gemeenschap van Mount Argus bij Dublin.

Wonderen
In die gemeenschap bracht hij het grootste deel van zijn leven door in grote devo- tie. Allengs kwamen steeds meer mensen op hem af om zijn zegen te ontvangen. Velen zijn daardoor op wonderbaarlijke wijze genezen, waardoor zijn faam zich in alle uithoeken van de Engelstalige wereld verspreidde. In 1988 werd pater Karel door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

Links
www.paterkarel.nl
www.paterkarel.info
– Wikipedia-artikel: Karel Houben