Vierde zondag

Vandaag is de vierde zondag van de veertigdaagse vastentijd…

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas (15,1-3.11-32):

Intussen kwamen alle tollenaars en zondaars naar Hem toe, om Hem te horen.
Maar de farizexc3xabn en schriftgeleerden mopperden, en zeiden: Hij ontvangt zon- daars, en eet met hen.
Toen sprak Hij tot hen deze gelijkenis:
Nog sprak Hij: Een man had twee zonen.
Dejongste van beiden zei tot den vader: Vader, geef mij het deel dergoederen, dat me toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen.
Eenpaar dagen later pakte de jongste zoon alles bijeen, en vertrok naareen ver land. Daar verkwistte hij zijn vermogen door een losbandigleven.
Maar toen hij er alles had doorgejaagd, kwam er een grote hongersnood in dat land, en begon hij gebrek te lijden.
En hij ging zich verhuren aan een der burgers van dat land; en deze stuurde hem naar zijn velden, om zwijnen te hoeden.
Nu had hij zo graag zijn buik willen vullen met de schillen, die de zwijnen aten; maar niemand, die ze hem gaf.
Toen kwam hij tot inkeer, en sprak: Hoeveel knechten van mijn vader hebben brood in overvloed, en ik sterf hier van honger.
Ik wil opstaan en naar mijn vader gaan, en hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u;
ik verdien niet meer, uw zoon te heten; behandel me als een van uw knechten.
Enhij stond op, en ging naar zijn vader. Nog was hij ver weg, toen zijnvader hem zag, en ten diepste ontroerd werd; hij vloog naar hem toe,viel om zijn hals, en overlaadde hem met kussen.
De zoon sprak tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik verdien niet meer, uw zoon te heten.
Maarde vader zei tot zijn knechten: Gauw, haalt het beste kleed, en trekthet hem aan; doet hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan zijnvoeten; voor- uit, slacht het gemeste kalf, en laat ons eten en vrolijk zijn.
Want mijn zoon hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren.
Zijn oudste zoon was op het land. Maar toen hij terugkeerde, dicht bij huis kwam, en muziek hoorde en dans,
riep hij een der knechten, en vroeg wat er gaande was.
Deze zei hem: Uw broer is gekomen; uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem behouden heeft teruggekregen.
Toen werd hij kwaad, en wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader ging dus naar buiten, en drong er op aan.
Maarhij antwoordde, en zei tot zijn vader: Zie, zoveel jaren dien ik ureeds, en nog nooit heb ik uw gebod overtreden; toch hebt ge mij nooiteen bokje gegeven, om met mijn vrienden feest te vieren.
En nu diejongen van u is teruggekomen, die uw vermogen verbrast heeft meteerloze vrouwen, nu slacht ge voor hem het gemeste kalf.
Maar hij zei hem: Kind, gij zijt altoos bij me, en al het mijne is het uwe.
Neen, feest en vreugde moet er zijn; want uw broer hier was dood, en is levend geworden, hij was verloren, en is teruggevonden.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s