Over de stola

Over de stola hoort, tijdens het opdragen van de mis, het kazuifel gedragen te worden. Tegenwoordig zien we echter heel vaak dat het kazuifel onder de stola, oftewel dat de stola over het kazuifel heen wordt gedragen, zoals op deze foto te zien is:


Een diaken en een priester met de stola over het kazuifel heen

Wijdverbreid
Deze manier van dragen is inmiddels wijdverbreid, maar niet in overeenstemming met de kerkelijke traditie en de kerkelijke regels. Die zeggen namelijk dat de stola onder het kazuifel gedragen behoort te worden. Hoe ingeburgerd deze ver- keerde dracht is geraakt, blijkt wel uit het feit dat geregeld sommige bisschoppen en soms zelfs de Paus een stola over het kazuifel heen dragen…

Multifunctioneel
Het dragen van de stola over het kazuifel heen, is gebruikelijk geworden als ge- volg van de liturgische versobering die na het Tweede Vaticaans Concilie (1962- 1965) plaatsvond. Toen werden (onder andere) de oude en rijkversierde kazuifels vervangen door soberdere exemplaren. En zuinig en sober als het natuurlijk zijn moest, volstond men met het kopen van xc3xa9xc3xa9n, meestal wit of grijs, ‘multifunctio- neel’ kazuifel.
De liturgische kleur kon dan worden aangegeven door daar een stola in de betref- fende kleur eroverheen te dragen. Zo hoefde men dus geen kazuifels in elk van de liturgische kleuren meer aan te schaffen, zoals het eigenlijk hoort…

Symboliek
De nieuwe praktijk is verwerpelijk omdat louter vanwege een verkeerd begrepen so- berheid en zuinigheid de hele symboliek van deze paramenten verloren gaat.
De stola staat namelijk voor het juk van Christus, de last die Hij op zich heeft ge- nomen en het lijden dat Hij heeft ondergaan en dat ook Zijn navolging mee zich mee- brengt.
Maar als de priester de Eucharistie viert, dan is dat omdat Christus verrezen is, omdat de Liefde van God gezegevierd heeft over de dood. Daarom wordt de stola, het juk dan ook letterlijk bedekt door het kazuifel als de mantel der Liefde!

Rijk en arm
Daarom verdient het kazuifel ook de mooiste en rijkste versiering: ten teken na- melijk dat de Liefde van God ons alles waard moet zijn en dat zelfs het mooiste wat wij kunnen maken daar dan nog niet tegen opweegt.
Wanneer dus die versiering die het kazuifel behoort op te luisteren, nog slechts wordt toegepast op de stola, op het juk, dan wordt daardoor de hele symboliek van deze belangrijke gewaden teniet gedaan en resteert geen soberheid, maar pure armoe…

Zichtbaarheid
Soms wordt wel gezegd, dat wanneer de stola over het kazuifel heen wordt gedragen, hij beter zichtbaar is. Maar daar gaat het niet om, niet alles hoeft zichtbaar te zijn: de Mis is geen voorstelling die louter voor de gelovigen bestemd is en waarbij dus alles hoorbaar en zichtbaar zou moeten zijn. In zijn boek "De geest van de liturgie" schrijft de huidige Paus ook dat bijv. de stille gebeden van de priester ook in stilte moeten blijven plaatsvinden, en hetzelf- de kan gezegd worden van liturgische gewaden die niet voor iedereen zichtbaar zijn…

Gerichtheid
De liturgie is in de eerste plaats gericht op God, die ook al het verborgene hoort en ziet, en in de tweede plaats is het ook een gebeuren waar de priester zich innerlijk op moet instellen, iets wat ook niet, of slechts indirect, voor de gelovigen merkbaar is. Pas in de derde plaats komen dan de dingen die voor de gelovigen zichtbaar en hoorbaar dienen te zijn…

Mysterie
Wanneer je de stola niet ziet, of de priester niet alles hoort zeggen en bidden, dan draagt dat ook bij aan het mysterievolle karakter van de liturgie. Het verwijst naar de mysterievolle aanwezigheid van Christus Zelf…

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s