In vrijheid verbonden?

Op 23 januari j.l. is onder de titel "In vrijheid verbonden" een "gemeenschappelijke verklaring van religies en levensbeschouwigen in Nederland" ondertekend door de leiders van in Nederland aanwezige kerken, religies en andere levensbeschouwe- lijke organisaties.
Namens de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland heeft de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Simonis, de verklaring ondertekend.

Koninklijk
Deze bijeenkomst is een herhaling van een soortgelijke gelegenheid die op 15 december 2005 in het kader van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix werd gehouden. Ook de bijeenkomst van dit jaar vond weer plaats in aanwezigheid van de koningin, zij het dit keer niet in de Domkerk in Utrecht, maar in de aula van het academiegebouw van de aldaar gevestigde universiteit.

Vrijheid
De verklaring wil uitdrukken dat de ondertekenende organisaties en individuen zich in vrijheid met elkaar verbonden voelen en in wederzijds respect willen samenleven. Dit in een traditie die teruggevoerd wordt op de Unie van Utrecht van 23 januari 1579, waarin de opstandige Nederlandse gewesten verklaarden "dat alle burgers vrij zijn om hun eigen geloof te belijden en dat de overheid niemand voor dat geloof ter verantwoording mag roepen of vervolgen." Dit was vooral bedoeld als statement tegenover de katholieke overheid van landsheer Filips II.

Onderwerpen?
Ondanks dat de vrijheid van godsdienst een groot goed is, vind ik deze publieke verklaring een wanstaltige vertoning. Doordat de vertegenwoordigers van religies en andere levensbeschouwingen de verklaring ondertekenen en die aan de ko- ningin aanbieden, wordt namelijk ten eerste gesuggereerd dat zij zich daarmee aan haar gezag, of tenminste aan het gezag van de Nederlandse overheid onderwerpen.

Omgekeerd
Dat is niet alleen een volledig achterhaalde constructie uit de tijd van het nationa- lisme, toen de kerken aan de staat onderworpen waren, maar het is ook nog eens de omgekeerde wereld: niet kerken en religies moeten iets richting de overheid beloven, juist de overheid zou de nodige beloftes moeten doen tegenover gelovigen en hun organisaties!
Want net zoals mensen er niet voor de staat zijn, zijn hun diepste overtuigingen niet aan de staat onderworpen. De staat is er voor de mensen en moet daarom ook respect en ruimte bieden voor hun geloofs- en levensovertuigingen!

Verkeerd
Voorts lijkt het door het ondertekenen van de verklaring net alsof de zwarte piet bijkerken en religies ligt, alsof daar de onverdraagzaamheid vandaan komt, alsof zij namens hun organisaties en gelovigen "beterschap" moeten beloven…
Afgezien van dat deze voorstelling als een belediging en een miskenning van de grote waarde van godsdiensten kan worden opgevat, wordt daarmee ook geheel voorbijgegaan aan het feit dat religieus extremisme juist vaak ontstaat doordat staten te weinig respect voor godsdienst tonen, een verkapt athexc3xafsme uitdragen en gelovigen vaak niet voor vol aanzien!

Jammerlijk
Het is daarom des te jammerlijker dat deze verklaring ook namens de Rooms-Ka- tholieke Kerk in Nederland is ondertekend, aangezien deze aloude en wereldwijde Kerk als geen ander aan de nationale staat voorafgaat en de nationale grenzen overstijgt.
Ik begrijp goed dat als de RKK als enige van de grote religies niet had onderte- kend, haar dat aangerekend zou worden en niet zou hebben bijgedragen aan een positief imago. Maar dat laat tegelijk ook zien hoe groot de druk nog steeds is om aan zulke politiek correcte initiatieven mee te werken…

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s