Toegangskaarten

Het is weer bijna Kerstmis en dan zullen weer veel mensen de kerstnachtmis bezoeken. Bij steeds meer kerken worden daarvoor de laatste jaren echter kerken toegangskaarten verplicht gesteld. Daarbij gaat het niet om het geld, want de kaarten zijn meestal gratis af te halen, maar om het beperken van het aantal kerkgangers. In deze log zal uitleggen waarom ik dit eigenlijk een schande vind…

Regels
Na de cafxc3xa9ramp in Volendam rond de jaarwisseling van 2000 naar 2001 is de brandweer namelijk gaan bepalen hoeveel mensen zich er in een bepaalde ruimte mogen bevinden. Dit met het oog op de veiligheid en de vluchtmogelijkheden voor het geval er brand uitbreekt.
Kerkgebouwen zijn sindsdien ingedeeld in de categorie "evenementen", waar ook uitgaansgelegenheden als discotheken en bioscopen onder vallen. Dat heeft tot gevolg dat er zeer strenge regels gelden, wat voor kerken betekent dat er allerlei voorzieningen aanwezig moeten zijn en er maar een beperkt aantal mensen in aanwezig mogen zijn. Voor grote kerkgebouwen betekent dit dat er veel minder mensen in mogen, dan er in kunnen, soms zelfs minder dan de helft!

Onredelijk
De kerken hebben hiertegen ook al heftig geprotesteerd en voeren daarbij onder meer aan dat kerkgebouwen natuurlijk niet te vergelijken zijn met disco’s of andere uitgaansgelegenheden. Grote kerken zijn immers van steen, hoog en ruim en bevatten weinig brandbare materialen. Bovendien komen en gaan de mensen er in alle rust en vinden er nauwelijks risicovolle dingen plaats.
Desondanks blijft de brandweer onverbiddelijk en zijn soms gewoon harde onder- handelingen nodig om wat meer mensen te mogen toelaten. Dit waarschijnlijk vanwege de welhaast panische angst die lokale overheden tegenwoordig hebben om verantwoordelijk te worden gesteld voor het geval er iets mis mocht gaan en de hele natie zich over hen heen stort, iets wat we bij elke ramp weer zien ge- beuren…

Schande
Uiteraard is (brand)veiligheid van groot belang, maar in dit geval wordt het tot in het onredelijke overdreven, met haast schandelijke gevolgen voor de Kerk. Want door de eis dat er maar een beperkt aantal mensen in een kerkgebouw mogen en er daarvoor dus (kennelijk) kaartjes uitgegeven moeten worden, worden veel mensen weerhouden om aan zulk een belangrijke mis als met Kerstavond deel te nemen!
Nu zou men kunnen tegenwerpen dat er met Kerst ook veel mensen komen, die anders nooit naar de kerk gaan, maar:
1. wij mogen hen niet geringschattender behandelen dan de reguliere kerkgang- ers, want daarmee zouden we geen recht doen aan hun oprechte goede wil;
2. het uitgeven van kaartjes beperkt ook de plaats voor mensen die wel regel- matige bezoekers zijn, want bij de uitgifte wordt doorgaans geen onderscheid gemaakt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt…

Open!
Bovendien worden door het kaartjessysteem de "zwakste" mensen het meest benadeeld: mensen die de aankondigingen ervan ontgaat, mensen die in de hectiek vergeten kaartjes te halen, mensen die niet in de gelegenheid zijn om kaartjes te halen, mensen die pas op het allerlaatste moment besluiten toch naar de kerstmis te gaan en er dan niet in mogen…
Speciaal met Kerstmis vind ik dat we dit niet kunnen maken omdat het compleet indruist, niet alleen tegen de Kerstboodschap, maar ook tegen het wezen van de Kerk zelf, die als een Vader ten allen tijde open moet staan voor elke verloren zoon en elke verloren dochter!

Jammer
Daarom vind ik het bijzonder jammer dat de Kerk zich zo makkelijk onder deze bekrompen regels schikt. Goed, de kerkbesturen hebben ongetwijfeld hun ui- terste best gedaan om meer mensen te mogen toelaten, maar ik had graag ge- zien dat de Kerk zich hier eens "burgerlijk ongehoorzaam" zou tonen, net zoals zij soms wel doet wanneer onderdak wordt geboden aan uitgeprocedeerde vluchtelingen.
Net als bij de Kerstviering is immers ook daarbij een zeer wezenlijke taak van de Kerk in het geding: een morele en godsdienstige taak die belangrijker is dan de gehoorzaamheid aan zeer beperkte burgerlijke regelgeving, die dan ook best eens opzij gezet zou mogen worden om de relativiteit daarvan eens te benadrukken!

(Zie over dit onderwerp ook een artikel in Trouw)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s