Ten hemel schreiend

“Ten hemel schreiend” – dat zeggen we als iets vreselijk erg is, als het eigenlijk niet erger kan. Deze zegswijze stamt uit de Bijbel waarin op diverse plaatsen sprake is van zonden die ten hemel schreien (zie KKK, nr. 1867). In concreto gaat het daarbij om:

1. het bloed van Abel (Gen. 4,10):
En Hij zei: Wat hebt u gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond naar Mij!
– Moord en meer in het bijzonder broedermoord.

2. de zonde van de Sodomieten (Gen. 18,20 en 19,13):
Daarom zei de heer: Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op! Uitermate zwaar is hun zonde!
– Homoseksuele handelingen.

3. de klacht van het verdrukte volk in Egypte (Ex. 3,7-10):
De heer sprak: Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord; Ik ken hun lijden. Ik ben afgedaald om hen te bevrijden uit de macht van Egypte, om hen weg te leiden uit dit land, naar een land dat goed en ruim is, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaxe4nieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. De roep van de Israëlieten is nu tot Mij doorgedrongen en Ik heb ook gezien hoe de Egyptenaren hen onderdrukken. Ga er dus heen, Ik zend u naar de farao. U moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden.
– Het onderdrukken van volkeren.

4. de klacht van de vreemdeling, de weduwe en de wees (Ex. 22,20-22):
U mag een vreemdeling niet slecht behandelen en hem het leven niet moeilijk maken, want u hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond. Weduwen en wezen moet u geen onrecht aandoen. Als u hun tekort doet en hun klagen tot Mij opstijgt, dan zal Ik gehoor geven aan hun klagen.
– Onrecht tegen vreemdelingen, weduwen en wezen.

5. het onrecht tegenover de dagloner (Deut. 24,14-15):
Van een arme en behoeftige dagloner, een volksgenoot of een vreemdeling die in uw stad of in uw land woont, mag u het loon niet inhouden. Iedere dag moet u hem voor zonsondergang zijn loon uitbetalen, want hij is arm en ziet er verlangend naar uit. Anders roept hij de heer aan tegen u en rust er schuld op u.
– Het niet voorzien in de levensbehoeften van armen.

Selectief
Het is goed om deze ten hemel schreiende zonden eens op een rijtje te zetten, want vaak wordt de uitdrukking “ten hemel schreiend” nogal selectief gebruikt, dat wil zeggen noemt men slechts 1 bepaald iets ten hemel schreiend, zonder daarbij ook de andere zonden te noemen.
Zo noemen sommigen homoseksualiteit, anderen moord en weer anderen onrecht tegen vreemdelingen ten hemel schreiend, daarmee de indruk wekkend dat alleen dat ene genoemde het allerallerergste is…
Maar hoe effectief het ook moge zijn om het zo uit te drukken, het is maar één kant van de zaak, een halve waarheid: onrecht tegen vreemdelingen, moord en homoseksualiteit mogen stuk voor stuk grote zonden zijn, maar volgens de bijbelse traditie, is het één niet heel veel erger dan het ander. Alle vijf zijn het ten hemel schreiende zonden!

Onrecht
Daarom gaat het niet aan om te doen alsof slechts één van deze zonden alleen ten hemel schreiend is en met allerhoogste prioriteit zou moeten worden aangepakt en uitgebannen, maar moeten we ons richten op het aanpakken en, indien mogelijk, uitbannen van alle vijf de zonden…
Helaas is dat een stuk minder makkelijk dan wanneer we ons alleen maar op één bepaalde zonde focussen, vaak precies die zonde die het verst van ons bed is…
Daarom getuigen niet alleen de vijf genoemde zonden op zich van groot onrecht, maar zou het net zo goed een groot onrecht zijn om ons alleen op één van de vijf te richten en daarbij de anderen te verwaarlozen…

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s