Vloeken

Hoe erg is vloeken en dan speciaal vloeken waarbij Gods naam wordt genoemd? Diverse bijbelpassages verbieden gelovigen te vloeken. Daarom zijn met name protestanten daar erg tegen. Katholieken nemen het er doorgaans wat minder nauw mee.

Vraag

Uiteraard getuigt het niet van veel eerbied en respect wanneer wij Gods naam, om het in bijbelse termen te zeggen, ijdel gebruiken of zelfs misbruiken. Helemaal niet wanneer dat opzettelijk gebeurt. De vraag is echter of daar bij het uitspreken van de bekende vloeken en verwensingen waar de naam van God of Jezus in voorkomt, wel sprake van is.

Impulsief

Een vloek of verwensing wordt meestal immers niet met voorbedachte rade uitgesproken, maar impulsief, in een opwelling van boosheid, woede, schrik of verbijstering. Het gebeurt dan als reactie op een of andere gebeurtenis, handeling of uitspraak die we meemaken of horen. Dat als reactie daarop gevloekt wordt, kom doordat we dan helemaal door zo’n gebeurtenis in beslag genomen zijn. Op zulke momenten denken wij dan ook meestal niet aan God of aan Jezus. De vloek kan dan ongepast, onfatsoenlijk, zelfs kwetsend zijn, maar zal desondanks doorgaans niet als bewuste belediging van God bedoeld zijn.

Magisch

Dat de naam van God in vloektermen genoemd wordt, komt uit vroeger tijden toen vloeken nog een magische betekenis had. In heidense religies kon louter met het uitspreken van een vloek al een bepaald bezwerend effect bereikt worden. Met de opkomst van het Christendom verdwenen de vloeken niet meteen, maar werden ze gekerstend door ze met God te verbinden. Een eventueel effect ervan werd daarmee afhankelijk gemaakt van Gods instemming (zie over deze aspecten ook de eerdere log "Magische dimensie").

Protestanten

Naast het bijbelse vloekverbod is ook deze heidense en magische oorsprong van vloektermen binnen het Protestantisme reden om vloeken drastisch en radicaal uit te bannen. Dat in lijn met het bestrijden van vele andere als heidens aangemerkte middeleeuwse katholieke rituelen en gebruiken. Het Protestantisme kiest hiermee voor een ogenschijnlijk consequent bijbelse lijn.

Katholieken

Nemen katholieken de Bijbel dan niet serieus genoeg en zijn zij dan niet vroom en eerbiedig genoeg? Katholieken focussen ook wat dit onderwerp betreft niet op slechts xc3xa9xc3xa9n aspect (de Bijbel), maar op meerdere aspecten (nl. ook het verstand en de gewoonte). Waar de Bijbel elk vloeken verbiedt, zegt ons verstand dat vele vloektermen tegenwoordig nog wel als echte vloeken in magische zin klinken, maar dat in wezen allang niet meer zijn. Katholieken kijken dus niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest.

Proporties

Het gebruik van vloektermen is weliswaar niet erg netjes, maar anderzijds ook niet iets om een halszaak van te maken. We moeten ook hierbij de kwestie in breder verband proberen te zien en ons er voor hoeden om niet buitenproportioneel te reageren. Want louter en alleen maar niet vloeken en schelden en voor de rest doen wat God en gebod verboden hebben is vooral schijnheilig…
Bovendien kan een genuanceerde houding in deze ons behoeden voor een al te snel en voorbarig oordeel over mensen die zich in een opwelling een vloek laten ontvallen. Hetzelfde geldt voor mensen voor wie vloeken vanuit hun sociale achtergrond misschien wat gebruikelijker is dan voor de beter opgevoeden en gesitueerden.

Voorbeeld

Wanneer echter iemand (vanuit protestantse hoek) nu zou opmerken dat het niet vloeken een goed voorbeeld geeft, dan kan daarop geantwoord worden dat ook de vele katholieke rituelen en gebruiken, die door velen als bijgeloof of zelfs afgoderij worden afgedaan, een goed voorbeeld geven, namelijk dat we God niet alleen moeten prijzen, eren en aanbidden door van dingen af te zien, maar vooral ook door dingen te doen, door uitbundig, plechtig, feestelijk en eerbiedig te laten zien dat alleen Hem alle eer en glorie toekomt!

(Zie ook: ‘Christelijke’ vloek raakt in onbruik)

Advertenties

2 thoughts on “Vloeken

  1. Ik ben nogal verbaasd over de lauwe toon waarmee dit verschijnsel “vloeken” wordt afgedaan.Hoe komt men erbij dat Katholieken het niet zo nauw nemen met dat gevloek?Deze Katholiek vloekt nooit!Rekening houden met de sociale achtergrond van de zg. minder goed opgevoeden?Laat deze mensen aub rekening houden met ons geloof in de Drie-ene God.Iedereen weet ook immers dat vloeken beledigend,onbeschoft en kwetsend is.Vloeken is aangeleerd—WORDT GEEN NA-PRATER!
    -de liefde van Christus zij met u allen-

  2. Het geldt als algemeen bekend dat katholieken het met veel dingen vaak minder nauw nemen dan protestanten…

    Dat u nooit vloekt siert u, maar laten we ons er voor hoeden om onze eigen kwaliteiten en deugden als maatstaf te nemen om anderen te beoordelen of zelfs te veroordelen…

    Dat is namelijk te individualistisch en daarmee te protestants gedacht… vanuit de katholieke visie dienen we o.a. rekening te houden met andermans achtergronden, eigenschappen en wat dies meer zij… en heel vaak zal dat tot een milder oordeel leiden, dan wanneer wij hen enkel beoordelen aan de hand van een abstracte regel…

    Immers, het is gemakkelijk gezegd dat wij anderen niet moeten napraten… maar hoe moeilijk is dat in de praktijk wel niet…? Praten wij allemaal niet anderen na…?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s