Verder denken

De mens is niet alleen begiftigd met verstand, maar heeft ook de onbedwingbare neiging om daarmee alles te willen doorgronden en te doordenken.

Daarbij lijkt het alsof de moderne wetenschap inmiddels bijna alles heeft weten te doorgronden en dat het nog slechts een kwestie van tijd is, of we weten alles wat er te weten valt.

Onzin?

Die indruk heeft onder meer tot gevolg dat heel veel mensen menen dat de wetenschap ook heeft aangetoond dat religie "onzin" is, onder meer omdat God niet zou bestaan, de Schepping niet door Hem zou hebben plaatsgevonden en de vele wonderen waarover de Bijbel spreekt ook niet hebben kunnen plaatsvinden.

Hoezeer velen inmiddels van zulke gedachten overtuigd (willen) zijn en hoe plausibel het ook vaak mag overkomen, toch is dat maar de helft van het verhaal: het wetenschappelijke denken lijkt heel zuiver en allesomvattend, maar is dat goed beschouwd bij lange na niet!

Meten

De zo gevierde moderne wetenschap denkt immers voornamelijk over dat wat zichtbaar, tastbaar en dus meetbaar is. Over al die dingen is men heel veel te weten gekomen en voor wat men nog niet weet, worden kosten noch moeiten gespaard om dat alsnog aan de weet te komen.

Zo worden enorm geavanceerde en peperdure apparaten gebouwd, zowel om de verste verten van het heelal, als de kleinste deeltjes van de atomen op te sporen. En dat terwijl het "nut" van zulke ontdekkingen absoluut minimaal is: het is leuk om te weten, maar behalve enkele wetenschapers en geavanceerde laboratoria wordt niemand er echt beter van…

Geluk

Door al die interesse voor en soms ook wel spectaculaire ontdekkingen van de moderne wetenschap, is het denken over andere dingen van het leven sterk op de achtergrond geraakt. Zaken als geluk, hoop, liefde, vertrouwen, dankbaarheid e.d. lijken tegenwoordig helemaal een kwestie van gevoel geworden te zijn. Er serieus en verstandelijk over nadenken lijkt nauwelijk nog te gebeuren, terwijl dat heel goed mogelijk is en ook heel erg verstandig zou zijn.

Want de moderne wetenschap met al zijn kennis over de zichtbare dingen is wel leuk en tot op bepaalde hoogte ook heel nuttig, maar waar het in ons leven werkelijk om gaat, zijn de eerder genoemde onzichtbare dingen: geluk, hoop, liefde, vertrouwen, dankbaarheid e.d. – en daarover heeft de wetenschap weinig of niets te bieden…

Moeite waard

Juist nu we zo enorm veel kennis van de zichtbare wereld hebben en met behulp van die kennis grote technologische vooruitgang geboekt hebben, zou het goed zijn om weer meer over de onzichtbare dingen te gaan nadenken. Over de dingen dus die het leven echt de moeite waard maken.

Anders dan de bijzonder kostbare hulpmiddelen die de wetenschap voor zijn denkwerk nodig heeft, kost het nadenken over deze echt waardevolle dingen des levens niet of nauwelijks iets. Meer dan de wijsheid van onze voorvaderen en een heldere en scherpe geest voor onszelf hebben we er niet voor nodig. En dan te bedenken dat het resultaat ervan: wijsheid voor het leven van echt grote waarde is voor ieder mens.

Concluderend: verder denken in het stramien van de moderne wetenschap kost enorm veel en levert maar weinig op – verder denken over wat het leven echt waardevol maakt, kost heel weinig, maar levert heel veel op!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s