Kerkelijke rijkdom…?

In een eerdere log over nederigheid kwam al even aan de orde dat de Katholieke Kerk regelmatig verweten wordt dat zij te veel aan uiterlijke pracht en praal zou hechten.

Vaak wordt die beschuldiging ook in verband gebracht met het feit dat de Kerk in het verleden doorgaans redelijk goede contacten met de rijken en de machtigen onderhield. Daarover schreef ik eerder de log over arm en rijk.

In deze log zal ik tenslotte kijken wat er waar is van de eveneens met zekere regelmaat geuite beschuldiging als zou de Kerk zelf schatrijk zijn en uit zijn (geweest) op het vergaren van geld, goederen en kunstschatten.

Overdreven
Net zoals met de kwestie van de nederigheid en de banden met de elite het geval is, geldt ook voor de rijkdom die men de Kerk toedicht, dat die schromelijk wordt overdreven. In vroeger eeuwen heeft de Kerk inderdaad vele bezittingen gehad en was zij een rijk en machtig instituut, maar die tijden zijn inmiddels al lang voorbij.

Onteigend
Het uitgestrekte grondbezit, de vele kerken en kloosters en de daaraan verbonden kunstschatten zijn in Noordwest-Europa al in de 16e eeuw, als gevolg van de Reformatie voor het grootste deel onteigend of zelfs verwoest.
Vervolgens werden ook rond 1800, in navolging van de Franse revolutie vele kerkelijke eigendommen en bezittingen geconfisceerd of wederom verwoest of onteigend.

Kerkgebouwen
Daardoor is het bezit van de Katholieke Kerk in de westerse wereld lang niet meer wat het ooit geweest is. Weliswaar heeft de Kerk de beschikking over vele, vaak bijzonder grote en fraaie kerkgebouwen, maar die vormen goed beschouwd meer een last, dan een lust.
De veelal oude en monumentale kerkgebouwen vergen immers grote sommen geld aan onderhoud en restauratie. Voor restauraties stelt de overheid wel subsidies beschikbaar, maar daarnaast moet ook de Kerk daar substantieel aan bijdragen, nog afgezien van het gewone reguliere onderhoud.

Bisschoppelijke paleizen
Naast de kerkgebouwen zijn er bijv. ook nog de bisschoppelijke paleizen. Dat zijn weliswaar vaak (meer of minder grote) historische gebouwen, maar die zijn qua inrichting en levenswijze bijna altijd vele malen soberder dan de woning van menig particulier.
Naast kantoorruimte hebben namelijk ook de bisschop, de hulpbisschop en soms ook nog 1 of meer vicarissen en zusters voor de huishouding er hun woonvertrekken. Het zijn dus meer kloosters dan paleizen…

Het Vaticaan
Ook het Vaticaan ziet er aan de buitenkant veel rijker uit, dan het in werkelijk is. De Sint Pieter en de Vaticaanse paleizen zijn van grote pracht, maar de kosten voor het onderhoud ervan zijn minstens zo indrukwekkend!
De Vaticaanse musea omvatten een reusachtige en unieke verzameling kunstvoorwerpen, maar ook daarvoor geldt dat de inkomsten die de bezoekers opleveren, ternauwernood tegen de kosten opwegen.

Verkopen?
Zulke kunstschatten of (kerk)gebouwen verkopen en de opbrengst onder de armen verdelen is geen optie: het klinkt wel leuk en nobel, maar lost nauwelijks iets op. Er kunnen wat extra huizen, scholen, ziekenhuizen e.d. mee gebouwd worden, maar daar houdt het dan ook wel mee op ook.
Zo’n eventuele verkoopopbrengst beleggen en de rendementen aan de armen geven zet al evenmin zoden aan de dijk, want reeds nu worden al enorm veel liefdadigheids-, onderwijs- en gezondheidszorgprojecten gerealiseerd en gefinancierd door een constante stroom van giften van gelovigen.

Geschonken
Want laten vooral niet vergeten dat de vroegere rijkdom van de Kerk niet louter ten koste en tegen de wil van de gelovigen vergaard is, maar juist door hen uit eigen beweging en diepe betrokkenheid aan de Kerk geschonken en/of nagelaten is!
Natuurlijk speelde daar ook bezorgdheid om het eigen zielenheil een rol bij, maar dat was niet zozeer omdat de Kerk de mensen bang maakte om hen zo geld uit de zak te kloppen, maar omdat de levensomstandigheden in vroeger eeuwen dermate onzeker en beangstigend waren, dat de mensen veel over hadden door de houvast die de Kerk en het geloof boden!

Doel
Ook om die reden gaat het niet aan om de kerkelijke kunstschatten te verkopen ten behoeve van de armen of om daarmee demonstratief nederigheid te tonen. De meeste van deze schatten en kunstwerken zijn immers door gelovigen geschonken of betaald tot meerdere eer en glorie van God en om Hem op plechtige en waardige wijzen te loven en te danken!
Wij mogen niet lichtvaardig aan zulke bedoelingen van onze voorvaderen voorbij gaan, maar moeten daarentegen heel zorgvuldig en gewetensvol zulke zaken in ere houden.

Andere kant
Tenslotte is de pracht, praal en rijkdom altijd maar xc3xa9xc3xa9n kant van de Kerk geweest. De andere kant was en is er xc3xa9xc3xa9n van grote soberheid, nederigheid, dienstbaarheid en zelfopoffering. Die kant van de Kerk vinden we met name in het kloosterleven, waar kloosterlingen zich inzetten voor de naaste vanuit een democratische gemeenschap, waarin iedereen gelijkwaardig en bevrijd van de banden van familie, bezit en eigenwijsheid is. Deze houding en levenswijze vinden we tegenwoordig ook terug in de vele nieuwere religieuze gemeenschappen en bewegingen.

Advertenties

7 thoughts on “Kerkelijke rijkdom…?

 1. Wat een klets. Als je veel hebt, moet je ook veel onderhouden. De discipelen hadden bijna niets, dus hoefden ze ook niet veel te onderhouden en is de kans op schuldig ook niet groot!

 2. Wie weinig of niets heeft, die heeft inderdaad tijd en vrijheid voor andere dingen en andere mensen. Vandaar de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid die religieuzen afleggen en deels ook de priesters.

  Maar anderzijds geldt ook: wie veel heeft, kan veel doen. Dus daarom zet de Kerk niet alles op alleen ‘armoede’, maar gebruikt ze ook ‘rijkdom’ om goede dingen te doen.

 3. Wat een zeldame hoeveel klets staat hier geschreven. Ik was op zoek naar iets en zag dit bij toeval. Hou hier nu eens mee op. Laten we het even plat stellen…Jezus komt terug op aarde en ziet die goude paleizen en pracht en praal van al die kerken en religies. Denk je nu werkelijk dat hij zal zeggen ‘Goed zo! Prima! Dat ik daar zelf niet aan dacht!’. Was Mozes niet tegen het gouden kalf of trapte jullie held, een jonge Jezus, zelf niet de kraampjes met beelden omver op de trappen van de oude tempel in Jerusalem? Alsjeblieft, hou op met deze gruwelijke religie onzin die de mensheid al eeuwen hypocriet voorliegt.

 4. Wat was de doelstelling voor het verzamelen van al die bezittingen van de kerk,hiermee bedoel ik niet alleen de katholieke kerk.
  Waarom al die pracht en praal tentoon stellen.
  Als je wereldvrede wil bereiken is dat toch wel een slechte belegging .
  De gelofte van armoede is die dan nodig om de kas te spijzen van de kerk ?
  Pure onzin is hier verteld op deze website.
  Meer dan vijftig jaar is men in de Congo al aanwezig om de bevolking te “Helpen”.Wat heeft men daar bereikt ?? Niets……………..
  Ik ken geen enkele kerk of religie die zich niet bezondigd aan het onrechtmatig verrijken van zijn organisatie.
  Ik ben zeker niet ongelovig, maar geloof graag in eerlijke mensen .

 5. Zou het kunnen dat die Kerk niet van God is ? Zou het kunnen dat de Kerk destijds gekozen heeft voor een wereldlijke macht met wereldlijk gezag, met pracht en met praal ?

  Heeft Jezus in de woestijn, niet aan deze verleiding weerstaan ? zie Matteus 4: 1-11
  De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: “Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.” Daarop zei Jezus tegen hem: “Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”

 6. Ja, ik denk dat de kerk de verkeerde (de geld en macht) kant is opgegaan toen keizer Consntijn de grote groep christenen nodig had om zijn macht te kunnen handhaven. Sindsdien heeft de kerk de rijkdom en macht omarmt. Een begrijlelijke maar wel verkeerde ontwikkeling. Maar niet onomkeerbaar !

 7. De Katholieke kerk is de grootste onafhankelijke financiële kracht in de wereld, een vergaarplaats van rijkdom en onroerend goed in het bestaan van de mensheid. Deze kerk is de grootste eigenaar van materiële rijkdom dan enig ander instituut, bedrijf, bank, samenwerkingsvorm, overheid of staat op de hele globe.De schat aan goudstaven van het Vaticaan wordt door het ‘United Nations World Magazine’ geschat op ‘enkele miljarden dollars’(dit is slechts een klein deel van het vermogen van het Vaticaan)…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s