Nederigheid

Regelmatig wordt van de Rooms-Katholieke Kerk gezegd dat zij met haar vele fraaie kerkgebouwen, kunstschatten, rijke tradities en rituelen niet bepaald een voorbeeld van nederigheid is…

Hypocriet
Met zo’n uitspraak denkt men de Kerk dan makkelijk aan de kant te kunnen zetten door haar als hypocriet af te doen. Het omgekeerde is echter waar: niet de Kerk, maar de moderne mens ontbreekt het aan nederigheid…
De moderne mens die in het rijke Westen zwelgt in rijkdom en welvaart en die dan nog meent kritiek te moeten hebben op het enige instituut dat de mensen altijd al en nog steeds tot nederigheid, solidariteit en naastenliefde inspireert, oproept en aan- spoort!

Misverstand
Het is een misverstand om te denken dat de Katholieke Kerk als instituut zelf nederig zou moeten zijn. Nederigheid is een deugd die elk mens zich eigen zou moeten maken. En de Kerk is dan een goddelijk instrument om ons daartoe aan te zetten.

Beperkingen
Want als wij echt nederig willen zijn, dan moeten wij erkennen dat wij de inspiratie, de steun, de troost, de (bege)leiding en de heilzame kracht van de sacramenten nodig hebben. Dit vanuit het besef dat wij allen onze beperkingen en tekortkomingen hebben, dat wij zwakke momenten hebben en ons gemakkelijk kunnen vergissen.

Vertegenwoordiging
Daar komt bij dat het Christus zelf is geweest, die Zijn apostelen de opdracht heeft gegeven om ons in Zijn naam te onderwijzen en te heiligen en Hem te vertegen- woordigen in de viering van de Eucharistie.
Vanuit dit gelovige besef is het een blijk van nederigheid wanneer wij ons onder- werpen aan de kerkelijke ambtsdragers, die als opvolgers van de apostelen Christus representeren en tegenwoordig stellen.

Ambtsdragers
Voor de kerkelijke ambtsdragers zelf bestaat de nederigheid erin dat zij als herder, leraar en leider moeten handelen en optreden op een manier die nodig is voor de taak waartoe zij geroepen zijn. Zo kan het voor hen nodig zijn om met uiterlijk of zelfs machtsvertoon op te treden, daar waar zij er van zouden hebben afgezien als zij niet in die positie waren.

Waarom?
Vele zullen zich nu misschien afvragen waarom de Kerk als geheel en de kerkelijke ambtsdragers in de uitoefening van hun functie kennelijk niet zo nederig hoeven te zijn als de gewone gelovigen…

Kloosterleven
Ten eerste is er in de Katholieke Kerk altijd ook een plaats geweest voor leven in nederigheid, soberheid en onthouding: in de kloosters en andere religieuze gemeenschappen, alsmede in gemeenschappelijke of individuele vormen van zelfheiliging.

Plichtsgetrouw
Ten tweede hoeft het, vooral vroeger, met veel status en zelfs statie omgeven optreden van kerkelijke ambtsdragers helemaal geen belemmering te zijn voor persoonlijke en innerlijke nederigheid. Zoals gezegd zal voor vele geestelijken het een opoffering zijn om een publieke en belangrijke functie in de Kerk te vervullen.

Eerbewijzen
Ten derde zijn alle uiterlijke vertoon in de vorm van gebouwen, gewaden, rituelen en gebaren altijd in de eerste plaats ter meerdere eer en glorie van God. Reeds in het Oude Testament werd de Ark van het Verbond en de latere Tempel in de mooiste materialen uitgevoerd. Hoe meer wij op die manier laten blijken hoe groot God is, hoe nederiger onze eigen positie daartegen afsteekt.

Dankbewijzen
Ten vierde is het uiterlijke vertoon in de Kerk ook een uiting van onze dankbaarheid jegens God en wel voor al het goede dat Hij ons telkens weer schenkt en in het bijzonder voor het feit dat Hij ons door Zijn Zoon de Verlossing heeft geschonken!
Daarvoor is God onze dankbaarheid waardig met al wat wij hebben, ons hart, onze ziel, maar ook met het werk van onze handen, met het mooiste wat wij kunnen maken!

Verschillend
Ten vijfde is het de opdracht van de Kerk om de gelovigen tot nederigheid te inspireren en aan te sporen. Dit zal op verschillende manieren moeten gebeuren, gewoonweg omdat mensen verschillend zijn. Zo is de xc3xa9xc3xa9n gevoelig voor het sobere kloosterleven, een ander voor de trouwe plichtsvervulling van een ambtsdrager, weer een ander voor de eerbiedwaardigheid van de gebruiken en tradities en een laatste voor de boodschap zoals die uit de schoonheid van kerkelijke kunstschatten spreekt.

Moeite
Tenslotte is elke moeite en inspanning die je niet voor jezelf en ten eigen bate doet al een blijk van nederigheid. Daarom is het goed om ook in de vorm van uiterlijkheden moeite te doen voor de Kerk en daarmee voor God.

Advertenties

4 gedachten over “Nederigheid

 1. ik kwam bij toeval op jullie weblog, ben geen katholiek, ben zonder welk geloof dan ook. Maar….., ik snap niet wat jullie tegen homofilie hebben, ik ben zelf hetero maar als iemand zich aangetrokken voelt tot het zelfde geslacht, wat dan nog! Laat ieder zijn eigen leven leiden en laat je niet beinvloeden door 1 of ander 2006 jaar oud boekje!( niet respectloos bedoeld overigens ) ga eens mee met de tijd in plaats van de oude( middeleeuwse gebruiken te willen handhaven!

 2. Het katholieke standpunt over homofilie is hier al eerder uitgelegd in de log Homoseksualiteit.

  Zoals je daar kunt lezen is dat standpunt niet louter op de Bijbel, maar ook op zuiver filosofische overwegingen gebaseerd. Bovendien laat de traditionele leer strikt genomen meer ruimte voor homofilie, dan in de praktijk vaak het geval is en hetgeen dan te wijten valt aan menselijke bekrompenheid en het onvermogen om met andersoortige mensen om te gaan…

 3. L.S.,

  Kunt u me zeggen hoe de Nederigheid wordt afgebeeld in de beeldhouwkunst; met welke attributen?

  mvg

  R. Hilbrandie

 4. Nederigheid (lat.: Humilitas) wordt meestal afgebeeld als vrouwspersoon met een duif, een kruis, een jachtnet met een mus, twee ladders of een griffioen als attribuut.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s