Geloofsbelijdenis

De kern van het katholieke geloof wordt in de eerste plaats uitgedrukt door de geloofsbelijdenis (Lat.: Credo). Deze tekst wordt gebruikt om het geloof uit te leggen en om het plechtig te belijden in het kader van de liturgie.
Er bestaan diverse varianten van de geloofsbelijdenis, maar de bekendste en meest gebruikte zijn de zgn. Apostolische Geloofsbelijdenis (Lat.: Symbolum Apostolicum) en de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Apostolische Geloofsbelijdenis
De Apostolische Geloofsbelijdenis is het kortst en is reeds tegen het eind van de 2e eeuw geformuleerd. De tekst luidt als volgt:

Ik geloof in God de Almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde
En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer
Die ontvangen is van de Heilige Geest
Geboren uit de maagd Maria
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus
Gekruisigd is, gestorven en begraven
Die neergedaald is ter helle,
De derde dag verrezen uit de doden
Die opgestegen is ten hemel,
En zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader
Vanwaar hij zal komen oordelen
De levenden en de doden
Ik geloof in de Heilige Geest
De heilige katholieke Kerk
De gemeenschap van de Heiligen
De vergiffenis van de zonden
De verrijzenis van het lichaam
En het eeuwig leven.
Amen.

Geloofsbelijdenis van Nicea
De Geloofsbelijdenis van Nicea is een langere versie, die tot stand gekomen is op het concilie van Nicea in het jaar 325 en op het concilie van Constantinopel in 381 is aangepast. De volledige tekst luidt:

Ik geloof in xc3xa9xc3xa9n God de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in xc3xa9xc3xa9n Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vxc3xb3xc3xb3r alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht,
ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
xc3xa9xc3xa9n in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald.

Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de Maagd Maria
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
en is begraven

Hij is verrezen op de derde dag,
volgens de Schriften.

Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde.

Ik geloof in de heilige Geest
die Heer is en het leven geeft
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd xc3xa9xc3xa9n doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.

Amen.

Incompleet
Deze geloofsbelijdenissen zijn onder katholieken dermate bekend en vertrouwd, dat het menigeen niet of nauwelijks opvalt dat ze eigenlijk tamelijk incompleet zijn. Na de 4e eeuw is er niets meer aan toegevoegd of gewijzigd, terwijl nadien een heel aantal leerstukken tot ontwikkeling zijn gekomen. Goed beschouwd ontbreken in deze geloofsbelijdenissen alle typisch rooms-katholieke geloofs- punten, zoals bijv. de rol van Maria, de heiligen, de sacramenten, de Eucharistie, het Pausschap e.d.

Verschillen
Daarom is het niet verwonderlijk dat bijna alle christelijke kerken, zowel orthodoxen als protestanten deze beide geloofsbelijdenissen, afgezien van enkele kleine verschillen, gebruiken. Daarmee drukken deze teksten weliswaar uit wat zij gemeenschappelijk hebben (en zijn daarmee een basis voor oecumene), maar niet waarin zij zich van elkaar onderscheiden. Dat terwijl het toch de verschillen zijn, die ertoe hebben geleid dat het Christendom zo verdeeld is geraakt…

Links
Voor een overzicht van alle christelijke geloofsbelijdenissen: www.creeds.net
– Voor achtergrond: Waarom handhaven wij een ‘onvolledige’ geloofsbelijdenis?

Advertenties

4 thoughts on “Geloofsbelijdenis

  1. Ja, ik heb er inderdaad ook nooit echt bij stilgestaan dat het credo incompleet is. Ik overdenk de tekst wel geregeld, maar dan zoals hij al is, niet zoals hij zou kunnen zijn. Wonderlijk… Groet, Chiara 😉

  2. In de geloofsbelijdenis van Nicea staat NIET ‘die voortkomt uit de Vader en de Zoon’ maar ‘die uitgaat van de Vader, die aanbeden en verheerlijkt wordt tezamen met de Vader en de Zoon. Die toevoeging ‘en de Zoon’ werd later in 1014 toegevoegd door paus Benedictus VIII!! (zie wikipedia) Laten we wel precies blijven…

  3. Het credo is niet incompleet. Als je het goed leest, zit eigenlijk alles wat we geloven er in. Sommige dingen misschien niet in detail, maar alles staat er in.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s