Homohuwelijken tegengaan?

Vandaag kwam het bericht dat de Pauselijke Universiteit van Lateranen een seminar gaat organiseren om te bekijken hoe het groeiend aantal zgn. ‘homohuwelijken’ gestuit zou kunnen worden.

Vraag
Het feitelijke belang van deze bijeenkomst kan moeilijk worden ingeschat, maar dat neemt niet weg, dat zo’n bericht weer gretig door alle media wordt opgepikt en waar nodig wordt opgeblazen, met alle jammerlijke ergernissen, misverstanden en protesten van dien…

Contraproductief
Mede daarom is het de vraag of de Kerk er wel goed aan doet om zich zo nadrukkelijk tegen de diverse uitingen van de ‘homocultuur’ te keren. Hoe meer de Kerk tegen zaken als het homohuwelijk e.d. protesteert of zelfs wil proberen "te stuiten", hoe harder de homobeweging en liberale politici er immers weer tegenin zullen gaan.
De Kerk krijgt zodoende alleen nog maar meer het stigma van achterlijke homovijandigheid opgedrukt, terwijl de kans dat zij er daadwerkelijk iets mee bereikt eerder kleiner dan groter wordt.

Scheiding
Gezien de scheiding tussen Kerk en staat en de eigen verantwoordelijkheid van de politiek, is het ook nog de vraag of de Kerk zich hiermee niet teveel aanmatigt. Uiteraard mag en moet de Kerk haar leer verkondigen, maar als niet-katholieke politici en overheden daar niet naar willen luisteren, dan houdt het voor de Kerk toch ook ergens op.
De Kerk heeft geen zeggenschap meer over politieke aangelegenheden. Meer dan het verkondigen van haar leer en hopen dat individuele politici of christelijke politieke partijen dat ter harte nemen, zit er in de huidige tijd niet in.

Vrijheid
Hoewel de moraalleer van de Kerk universeel is en voor alle mensen geldt, moeten we toch ook respect proberen te hebben voor mensen die niet katholiek (willen) zijn en hun leven op eigen wijze vorm willen geven, zelfs als dat met handelingen en uitingen gepaard gaat die de Kerk als zondig aanmerkt (wie is trouwens zonder zonde?). Ook de Kerk erkend namelijk dat elk mens vrijheid van geloof en geweten toekomt.
Ieder mens is vrij om de Liefde die God de mensen aanbiedt al of niet te beantwoorden. Zo ook zijn mensen vrij om al of niet te aanvaarden wat de Kerk hen namens God aan liefde en wijsheid, o.a. vervat in de kerkelijke leer, aanbiedt. Slaan mensen het af, dan is dat hun zaak, mensen kunnen en mogen niet tot geloof gedwongen worden.

Positie
De Kerk en wij katholieken moeten goed beseffen dat wij in grote delen van de westerse wereld niet meer in de positie zijn om morele eisen te stellen aan mensen die niet of nauwelijks meer geloven. Meer dan het verkondigen van de Blijde Boodschap, het geven van het goede voorbeeld en onze medemens liefdevol tegemoet te treden, zit er niet in…

Beleving
In de huidige liberale samenlevingen zijn vele vormen van seksualiteitsbeleving geaccepteerd en geoorloofd en worden ook uitgebreid beleefd: daar waar de seksualiteit uiting is van oprechte liefde doorgaans met goede bedoelingen; daar waar het gaat om lust gewoonweg omdat men dat lekker vindt. Dit staat vaak vrij ver af van wat de Kerk ons als ideaal voorhoudt: nl. seksualiteit als uiting van de in het huwelijk beleefde liefde.

Realistisch
Is het dan realistisch om te verwachten dat mensen die (homo- of hetero)seksualiteit omwille van de lust beleven, zich naar het standpunt van de Kerk zullen voegen…?
En past bij mensen die (homo)seksualiteit vanuit oprechte liefde beleven niet terughoudendheid in ons oordeel…?
Het voldoen aan het kerkelijke ideaal kost vanuit de moderne mens gezien immers veel, heel veel moeite: men zou zich er veel lust voor moeten ontzeggen, resp. zich in oprechte relaties erg moeten beheersen.

Liefde
Afgezien van de vraag in hoeverre dat zeker van niet-katholieken gevraagd, gevergd of verwacht mag worden, moge duidelijk zijn dat aan de bereidheid tot zulke opofferingen en inspanningen een groot geloof in en een grote liefde tot God en Zijn Kerk vooraf moeten gaan (en dan nog zal in individuele gevallen clementie en begrip vereist zijn)…
Bepaalde uitingen van homocultuur en ‘homowetgeving’ zijn inderdaad vaak smakeloos en verwerpelijk, maar zou het als reactie daarop niet productiever zijn om homo’s en hun belevingswereld begripvol te benaderen, in plaats van ze telkens op de voor hen vreemde en strenge leer van de Kerk te wijzen…?

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s