Priesterschap & homoseksualiteit III

In een toelichting op de Vaticaanse instructie over de toelating van homoseksuelen tot het priesterschap, heeft de voormalige pauselijke huistheoloog George kardinaal Cottier onlangs tegenover Zenit onder meer gezegd dat homoseksualiteit als uiting van emotionele onvolwassenheid een obstakel vormt voor het leven in kuisheid, alsmede voor de omgang met anderen.

Algemeen criterium
Inderdaad kunnen mensen met homofiele neigingen emotioneel onvolwassen zijn, maar dat geldt ook voor mensen met heteroseksuele neigingen. Wederom een onderscheid dat strikt genomen niet gemaakt had hoeven worden, aangezien emotionele volwassenheid sec reeds een criterium voor toelating tot het priesterschap is.

Complex niveau
Aangezien de Kerk homofilie aanmerkt als een neiging en niet als een geaardheid, komt dit daarmee in plaats van in het basale biologische, in het hoger gelegen bereik van de psycho-sociale gevoelens te liggen, een niveau dat zeer complex en per persoon verschillend is. Daarom kan er over homofilie nog minder in het algemeen worden geoordeeld, dan wanneer het een genetische aanleg zou zijn.

Beslissende invloed?
Dit neemt niet weg dat homofiele gevoelens niet beheerst of zelfs overwonnen zouden kunnen worden. Helaas lijken enkele recente kerkelijke uitspraken de indruk te wekken als zouden neigingen van psychische of andere aard een beslissende invloed op het denken en handelen hebben…

Menselijke vrijheid
Uiteraard hebben lichamelijke en psychische neigingen een meer of minder grote invloed op het menselijke denken en handelen, maar we moeten goed beseffen dat de vrijheid van de mens berust in het vermogen om met ons verstand te bepalen of en in hoeverre we aan zulke neigingen willen toegeven!

Zelfbeheersing
In de katholieke traditie is daarom ook altijd gesteld dat als de mens zich maar voldoende inspant en op God richt, hij met zijn verstand en zijn wil al zijn lichamelijke neigingen e.d. kan sturen en overwinnen. Dat is niet alleen de basis van het celibaat en van de zelfbeheersing die God van ons vraagt, maar ook van de zelfbeheersing die in het algemeen nodig is voor een menswaardig samenleven…

Mannelijkheid
Een ander aspect dat in deze kwestie een rol speelt, is de ‘mannelijkheid’ van de priester. De priester moet een man omdat hij als vertegenwoordiger van Christus voor het mannelijke staat, de bruidegom van de Kerk en de vader van de aan hem toevertrouwde gelovigen is.
Uit de celibaatsverplichting blijkt dat deze mannelijkheid niet in seksuele zin verstaan mag worden. Bij het mannelijke van het priesterschap gaat het om een gesublimeerde mannelijkheid, die boven het seksuele uitstijgt en daardoor de ruimte heeft voor de hogere aspecten ervan.

Overstijgen
Dat betekent niet dat een priester geen man zou hoeven te zijn, want het grote belang ligt juist en vooral in het overstijgen van het seksuele van de man. Met name in deze tijd, waarin het mannelijke voor zo’n groot deel met seksualiteit wordt geassocieerd, is het van groot gewicht dat de Kerk met name in het priesterschap, laat zien dat er ook mannelijkheid naast en boven het seksuele is! De priester is het voorbeeld van een meer verheven, meer zuivere mannelijkheid.

Voorbeeld
Zegt dat nog iets over de toelating van mensen met homoseksuele neigingen tot het priesterschap? Ik denk niet veel nieuws… primair gaat het immers om de beheersing van de seksuele neigingen en hoewel homoseksuele neigingen, anders dan heteroseksuele, gericht zijn op een tegennatuurlijke handeling, maakt dat verschil voor een priester eigenlijk niet bijzonder veel uit: hij mag noch richting mannen, noch richting vrouwen, noch richting kinderen iets van seksualiteit laten blijken… Hij moet met zijn verstand en zijn wil doen wat zijn ambt van hem vraagt en zo God dienen en een een voorbeeld van verheven mannelijkheid zijn…

Links
– Mijn eerdere log ‘Priesterschap & homoseksualiteit II
– Artikel door dr. G.J.M. van den Aardweg, in het Duits en het Engels

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s