Midden in de wereld

Vaak wordt gezegd dat de Katholieke Kerk niet meer van deze tijd is, buiten de realiteit staat, achterlijk en achterhaald is. Het tegendeel is waar: de Katholieke Kerk staat midden in de wereld!
En dat op verschillende manieren:

Boodschap
De Kerk staat midden in de wereld doordat zij met haar boodschap van vrede, sociale gerechtigheid, bestrijding van armoede en uitbuiting, onderwijs en ontwikkeling de ontwikkelingslanden vooruit wijst. Door concrete projecten op het gebied armoedebestrijding en ontwikkeling, alsmede door het onderhouden van o.a. scholen, weeshuizen en ziekenhuizen dragen de Kerk, geestelijken en gelovigen daar ook vele steentjes aan bij.
Met haar boodschap van respect voor de medemens, eerbied voor de menselijke waardigheid en bescherming van het leven, rechtvaardige inkomensverdeling en solidariteit wijst de Kerk ook de ontwikkelde rijke landen van het Westen terecht.
Zo staat de Kerk dus in het midden doordat zij een progressieve boodschap heeft voor de arme landen en een conservatieve boodschap voor de rijke landen.

Alomvattend
De Kerk staat ook midden in de wereld doordat zij, uitgaande en vooruitlopend op de alomvattendheid van God, hier op aarde al rekening houdt met alle aspecten van het leven. Daartoe verbindt zij alvast wat verbonden hoort te zijn, zonder te vermengen wat niet vermengd kan worden, te weten:
– Godheid en mensheid;
– Jezus en Maria;
– Geest en lichaam;
– Gevoel en verstand;
– Kerk en vaderland;
– Individu en gemeenschap;
– Heden en verleden;
Mede hieruit vloeit voort dat de Kerk openstaat voor rijk en arm, jong en oud, man en vrouw, sterk en zwak, ziek en gezond, dom en geleerd, heilig en zondig. Want hoezeer mensen ook ten opzichte van elkaar verschillen, (alleen) voor God zijn zij uiteindelijk allemaal gelijk.

Media
Een volgende manier waarop de Kerk midden in de wereld staat is, dat zij, om recht te kunnen doen aan de grote verscheidenheid van het bestaan, zich tot de gehele menselijke ervaringswereld richt door gebruik te maken van alle vormen van cultuur en creativiteit, van rituelen en symbolen, van tekst en muziek, van woord en beeld, van kunst en kitsch, en van alle overige beschikbare middelen en media.
Hierdoor worden in principe nagenoeg alle mensen in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de boodschap van het Geloof en deze ook op ieders eigen manier te begrijpen. Sommige mensen worden meer geraakt door een beeldende, poetische of emotionele benadering, anderen door een meer tekstuele of rationele insteek. Voor weer andere mensen geeft muziek de essentie het beste weer, terwijl er ook mensen zijn voor wie uitbeeldingen in de kunst, of juist in de volkscultuur de weg van het Geloof aangeven, verduidelijken en verdiepen…

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s