Homoseksualiteit

Naar aanleiding van de recente discussie over de toelating van homoseksuelen tot het priesterschap, is het nuttig om hier nog eens nader in te gaan op hoe homoseksualiteit in het algemeen door de Kerk wordt gezien.

Onderscheid
Om te beginnen moet onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de geaardheid, neiging of voorkeur voor mensen van gelijk geslacht (= homofilie) en anderzijds het praktiseren daarvan middels (homo)seksuele handelingen (= homoseksualiteit in strikte zin).

Homoseksuele handelingen
Homoseksuele handelingen zijn zowel volgens de Bijbel als volgens de traditionele leer van de Kerk niet geoorloofd en gelden als een zware zonde. Afgezien van de diverse bijbelpassages waarin homoseksualiteit vaak streng veroordeeld wordt, kan dit standpunt ook op basis van louter filosofische argumenten onderbouwd worden.
Door Thomas van Aquino is dat gedaan door te redeneren dat de mens met zijn verstand kan bepalen wat het doel van de dingen is en dat we de dingen daarom louter voor het verstandelijk bepaalde doel ervan mogen gebruiken.
Het doel van de menselijke geslachtsorganen is de voortplanting en die kan alleen plaatsvinden door de ‘vereniging’ van man en vrouw. Gebruik van de geslachtsorganen tussen mensen van gelijk geslacht is niet in overeenstemming met het doel ervan en daarom niet geoorloofd.
Meer theologisch kan gezegd worden dat door geslachtsorganen niet te gebruiken voor het doel waarvoor zij geschapen zijn, God beledigd en Zijn ontwerp miskend wordt, hetgeen de zwaarte van de zonde verklaart (zie ook de Katechismus van de Katholieke Kerk (KKK), paragraaf 2357).

Homofiele voorkeur
Iets anders ligt het met de homofiele geaardheid, neiging of voorkeur. Hierbij is het onduidelijk of die aangeboren, danwel genetisch bepaald is (een ‘geaardheid’), of dat het een psychische of psychosociale oorsprong heeft (een ‘neiging’ of ‘voorkeur’), danwel een combinatie van beiden is.
In de nieuwste Katechismus lijkt de Kerk te aanvaarden dat homofilie een aangeboren aanleg kan hebben, maar roept ze (mede daarom?) op om “deze mensen met respect, begrip en fijngevoeligheid te behandelen” en “iedere vorm van onrechtmatige discriminatie vermijden” (zie KKK, paragraaf 2358).
Thomas van Aquino onderbouwt dit door te stellen dat lichamelijke gesteltenissen, neigingen of driften moreel gezien niet goed of slecht, maar neutraal zijn. Slechts de met het verstand gemaakte keuzes over het al of niet eraan toegeven, kunnen goed of slecht zijn. De keuze om toe te geven aan een homofiele neiging door homoseksuele handelingen te gaan verrichten is dus verkeerd.
De homofiele neigingen vallen op zich ook niet onder het gebod “Gij zult geen onkuisheid begeren”. Onkuisheid is immers iets wat het verstand alszodanig heeft aangemerkt en zolang men dus niet min of meer bewust toegeeft aan homofiele neigingen (door bijv. naar homoseksuele handelingn te verlangen of daarover te fantaseren), is er nog geen sprake van zondigheid of onkuisheid.

Praktijk
Nu ligt het in de praktijk van alledag doorgaans niet zo simpel en zwart-wit als dat de leer doet voorkomen. Het is immers heel menselijk en begrijpelijk dat mensen met een homofiele voorkeur zich tot elkaar aangetrokken voelen en dan, al of niet binnen een vaste relatie, ook (homo)seksuele omgang met elkaar hebben.
Hoezeer een en ander ook in elkaars verlengde mag (lijken te) liggen, ook binnen een ‘monogame’ homorelatie, blijven homoseksuele handelingen strikt genomen niet geoorloofd. Mits men maar celibatair leeft, is een relatie tussen twee mensen van gelijk geslacht op zich is niet zo’n probleem.

Intieme handelingen
Nu vindt er tussen mensen die van elkaar houden uiteraard ook een heel scala aan andere handelingen en omgangsvormen plaats, die niet direct gebruik van de geslachtsorganen betreffen. Denk hierbij aan omarmingen, knuffelingen, zoenen e.d.
Deze meer subtiele vormen van sexualiteit zijn doorgaans een voorstadium van de geslachtsdaad en moeten daarom ook in ‘de juiste richting’ plaatsvinden, d.w.z. tussen mensen die de geslachtsdaad ook kunnen xc3xa9n mogen verrichten: een huwelijkspaar dus.
Toch betekent dat niet dat mensen die niet met elkaar getrouwd zijn, elkaar niet zouden mogen zoenen of andere blijken van genegenheid zouden mogen tonen. Denk hierbij bijv. aan familieleden of hele goede kennissen. Uitingen van genegenheid zijn op zich goed en kunnen daarom ook plaatsvinden tussen mensen van gelijk geslacht. Alleen dienen zij dat niet openlijk te doen, aangezien dan de vaak zo sexueel denkende mensen dat als een voorbode van niet op voortplanting gerichte seks zouden kunnen interpreteren.

Homohuwelijk
Tegenwoordig wordt vaak gevonden dat mensen van gelijk geslacht niet alleen alles zouden moeten kunnen mogen wat ook heteroseksuele mensen mogen, maar ook dat zij moeten kunnen trouwen, zelfs voor de Kerk als het aan sommigen ligt. Het burgerlijke huwelijk is in Nederland in 2000 opengesteld voor paren van gelijk geslacht (in de volksmond ‘homohuwelijk’ genoemd), maar de Kerk zal een officixc3xable verbintenis, laat staan een kerkelijk huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht nooit kunnen toestaan.
De reden daarvoor is dat een kerkelijk huwelijk de bevestiging is van een verbintenis tussen man en vrouw die gericht is op volledige eenwording en het daardoor leven schenken aan kinderen.

Voorbeeld
Dat de Kerk ook een burgerlijk ‘homohuwelijk’ afkeurt, is omdat door het openlijk aangaan of voorstaan van zulke verbintenissen te kennen wordt gegeven dat zulke relaties acceptabel of zelfs goed zijn.
In concrete individuele gevallen kunnen relaties tussen mensen van gelijk geslacht weliswaar goed zijn, maar voorbeeld voor anderen, als algemene ‘regel’ kunnen ze dat niet zijn. Ten eerste omdat de ‘bijbehorende’ seksuele handelingen tegennatuurlijk zijn en ten tweede omdat het op z’n minst afleidt van de juiste, of tenminste betere weg, namelijk die van het huwelijk in traditionele zin.

Advertenties

5 thoughts on “Homoseksualiteit

 1. Hoi Caspar!
  Een mailtje van jou aan mij verdween ongewild met de spam in de virtuele prullebak, maar in ieder geval heb ik een link naar jouw web-log geplaats op de mijne en wil ik je zeggen, dat je web-log er gaaf en fris (tja, pauselijke kleuren, hxc3xa8?) uitziet.

  Veel groetjes en tot horens!

  Emmanuel

 2. Dank voor je compliment! Jouw weblog ziet er ook leuk uit, ook al is ie misschien een tikkeltje minder ‘kerkelijk correct’ 😉

  Tot lezens!

  Caspar

 3. Ha Caspar!

  Ik lees nu pas jouw antwoordje hierboven!!!
  Welnu…inderdaad…mijn weblogje is wat minder kerkelijk correct, maar omdat niemand perfect is, ben ik het dus ook niet, maar ik wil gewoon graag zijn wie ik ben!
  Ach, en ondeugend zijn we ook allemaal wel eens, dus dat een ‘knipoogje’ ook mijn weblogje siert, maakt de eerlijkheid en echtheid alleen maar groter.
  En dat is toch iets, wat we verlangen: eerlijkheid, niet achterbaks, open naar elkaar.
  Onze Kerk is ook een Kerk met haar fouten en gebreken. Die wil ik ook zeker niet onder stoelen of banken steken, maar ik wil proberen (ons hele leven is slechts een pogen en proberen, vallen en weer opstaan) het respect te bewaren en ook de goede kanten van mijn dierbare RK-Kerk niet uit het oog verliezen. Daarom staat mijn weblogje ook zo goed naast de jouwe… 8) .

  Lieve groet!

  Emmanuel

 4. ik ben het ermee eens dat het geen zonde is om homoseksuele voorkeur te hebben als je daar niet naar handelt. maar ik betwijfel of je een relatie kunt hebben zonder seks op den lange duur. volgens mij kan je als homo of lesbienne beter single blijven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s