Evolutie of Intelligent Design?

Een paar maanden geleden stelde de minister van onderwijs, mw. Van der Hoeven een discussie voor over de juistheid c.q. volledigheid van de gangbare evolutietheorie. De media ging daar gretig op in aan de hand van een tegenstelling tussen de wetenschappelijke evolutietheorie en de stroming van het zgn. Intelligent Design (ID).

Intelligent Design
Deze laatste stroming is tamelijk jong en heeft vooral aanhangers onder Protestanten in de Verenigde Staten. Kern van hun betoog is dat het ontstaan van het heelal, de aarde, het leven en de mens geen toeval is, maar resultaat van een intelligent ontworpen plan (“intelligent design”). Deze theorie gaat in de richting van een creationisme dat het scheppingsverhaal, zoals dat in de Bijbel staat, geheel letterlijk neemt.

Tegenstelling?
Doordat het Intelligent Design van een intelligente schepper uitgaat en het creationisme van een schepping in 6 dagen, lijken beide stromingen tegenover de gangbare evolutietheorie te staan. Ik zeg met nadruk ‘lijken’, want er is pas sprake van een tegenstelling als men er bij de evolutietheorie vanuit gaat dat alles louter door toeval en zonder invloed van enige intelligentie c.q. God is ontstaan.

Bij nader inzien
Doorgaans wordt de evolutietheorie inderdaad op die manier gebruikt, of beter gezegd misbruikt, want als de evolutietheorie wordt genomen voor wat ze is (namelijk een wetenschappelijke theorie, een veronderstelling dus, die niets kan en mag zeggen over dat wat niet empirisch valt vast te stellen, zoals het al of niet bestaan van God), dan hoeft de kloof met de bijbelse religies lang niet zo groot te zijn als wel wordt voorgesteld.
Slechts als je, zoals de creationisten, de Bijbel letterlijk neemt en uitgaat van een schepping in 6 dagen, dan is dat niet verenigbaar met de wetenschappelijke evolutietheorie die uitgaat van een langzame ontwikkeling van de verschillende levensvormen.

Mogelijk
Maar voor mensen die uitgaan van Intelligent Design, alsmede ook voor katholieken, kan de evolutietheorie in zuivere vorm (dus zonder de niet te bewijzen vooronderstelling dat alles op toeval berust), best verenigbaar zijn met een scheppende God. De evolutie van de levensvormen zou dan een door God bedacht en in gang gezet proces kunnen zijn.

Slechts theorie
Wel moet hierbij de kanttekening worden gemaakt dat de evolutietheorie niet meer dan een theorie is, die nog steeds (te?) vele gaten en vooronderstellingen bevat. Het is ook nog maar zeer de vraag of deze theorie ooit wel enigszins “waterdicht” bewezen kan worden, omdat het per definitie een intepretatie blijft van (zeer) schaarse resten uit het verleden en het principe ervan (vanwege de miljoenen jaren die dat alles zou hebben geduurd) ook niet door ons nagebootst kan worden.

Kernvraag
Goed beschouwd is de kern van de discussie dus niet zozeer op welke manier de schepping in zijn werk is gegaan (in 6 dagen, o.g.v. van een inteligent plan, of d.m.v. evolutie), maar of de wereld door God geschapen is of niet. Die vraag komt in de kern weer neer op de vraag of God wel bestaat of niet bestaat. En dat is een kwestie die niet door de (natuur)wetenschap beantwoord kan worden, maar louter door een persoonlijke keuze, een keuze niet gebaseerd op (wetenschappelijk) weten, maar op vertrouwvol geloven…

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s