Gelijkheid van man en vrouw?

Vaak wordt de Katholieke Kerk verweten dat zij vrouwen discrimineert omdat die bijv. geen priester kunnen worden. Daarbij wordt dan vaak aangevoerd dat man en vrouw toch gelijk, of tenminste gelijkwaardig zijn.

Gelijkwaardig
Dat is in zoverre juist dat voor God man en vrouw inderdaad gelijk en gelijkwaardig zijn: als Hemelse Vader houdt hij van al zijn kinderen evenveel. Ons mensen geeft Hij daarom ook als opdracht mee om ook elkaar, als broeders en zusters kinderen van dezelfde Vader, lief te hebben zoals ook Hij ons liefheeft.

Liefhebben
In de katholieke visie betekent mensen als gelijken behandelen dus: ieder evenveel lief hebben. Maar zoals bij kinderen, zijn ook alle mensen verschillend en betekent waarachtig liefhebben dus ook rekening houden met en recht doen aan de verschillende persoonlijkheden, karakters, noden en behoeften van elk individu.

Respect
En zoals het ook met het liefhebben van kinderen is, geldt ook in de relatie met de medemens: veel of zelfs alles voor een persoon overhebben, betekent nog niet dat ook alles wat die persoon doet of laat maar geaccepteerd of toegestaan moet worden…. Wel betekent het dat ten allen tijde elke persoon met respect bejegend moet worden en in zijn of haar waarde gelaten moet worden.

Hoogstpersoonlijk
“Gelijk behandelen” in katholieke zin is dus in eerste instantie een hoogst persoonlijke en individuele aangelegenheid, maar geldt ook net zo voor groepen mensen: ook die moet je behandelen op een manier die recht doet aan hun eigenheid (zonder daarbij evenwel iets af te doen aan andere groepen die eveneens recht op zo’n behandeling hebben!).

Groepen
Toegepast op de groepen man en vrouw betekent xc3xa9xc3xa9n en ander dat zowel ten opzichte van mannen als van vrouwen recht moet worden gedaan aan hun eigenheid. Dat is, mede omdat ‘man’ en ‘vrouw’ op zich zeer verscheiden zijn, bepaald niet makkelijk, maar vereist in elk geval heel wat meer dan alleen te eisen dat alle functies zowel door mannen als vrouwen vervuld moeten kunnen worden.

Eisen
In de praktijk is namelijk al gebleken dat zo’n eis er al te vaak (heel gemakzuchtig gezien) op neerkomt dat vrouwen zich als mannen moeten gedragen, zich aan het mannelijke ideaalbeeld moeten spiegelen: men verwacht dat ze zich net zo ‘manhaftig’ als mannen gedragen en een fulltime functie vervullen en daardoor komen specifiek vrouwelijke wensen zoals het krijgen en opvoeden van kinderen in de verdrukking. Allengs wordt men zich hier steeds meer van bewust en probeert men er wat aan te doen d.m.v. taakverdelingen en regelingen die een meer vrijere combinatie van werk en zorg mogelijk maken.

Gelijk?
Ook op seksueel gebied doet zich zoiets voor: het lijkt namelijk wel of mannen de emancipatie van vrouwen zodanig interpreteren, dat ze denken dat vrouwen ook seksueel gezien gelijk zijn geworden en dus dezelfde voorstellingen van en behoeften aan seks hebben als mannen. Vaak is dat echter niet zo en is het gevolg van deze ‘emancipatiegedachte’ dus dat mannen niet mxc3xa9xc3xa9r rekening met de (seksuele) eigenheid van vrouwen zijn gaan houden, maar juist minder…

Kerkelijke functies
Tenslotte nog iets over de functies in de Kerk: in het algemeen is er niets tegen het vervullen van functies door zowel mannen als vrouwen, alleen bij de kerkelijke functies (d.w.z. alleen de gewijde priesters en bisschoppen, want voor de rest is er voor vrouwen geen belemmering) gaat het heel nadrukkelijk ook om de symbolische, de rituele betekenis ervan. Het priesterschap staat zo gezien nl. voor de ideale eigenheid van de man: om zoals Christus te zijn. Vrouwen kunnen dus geen priester worden omdat vrouwen een andere eigenheid hebben, die veeleer door de figuur van Maria wordt gesymboliseerd, meer met moederlijke, zorgende en zachtere kanten.

Advertenties

One thought on “Gelijkheid van man en vrouw?

  1. De ideale eigenheid voor de MENS om als christus te zijn. En niet alleen de man. Jullie mannen maken hier een behoorlijke denkfout. Maar goed, eenmaal terug bij de maker, zal je zelf inzien hoe beperkend jouw gedachten als mens (man) hier op aarde zijn. Niet erg hoor. Doe maar wat je vind dat je moet doen. Maar vergeet niet dat God voor de mens (man en vrouw)veel meer heeft uitgestippeld, dan de beperkende symbolen en rituelen die hier worden beschreven. God’s plan is ietwat groter. Maar dat hoef ik vast niet aan jou te vertellen. De kerk moet minder prediken en meer liefde stoppen in haar werk. Dan komt de boodschap beter over.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s